SIERPIEN 2006 – Tekst

Nasza
GAZETKA
NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK KULTURALNO-SPOŁECZNY
NR. 41 (4) ● SAN FRANCISCO ● BAY AREA ● SIERPIEŃ 2006
Co jest do przeczytania w obecnej sierpniowej
Naszej Gazetce?
Strona
2 NIEDZIELA CZTERECH ROCZNIC W MARTINEZ
3 POWSTANIE WARSZAWSKIE
4 ROZMAITOŚCI HISTORYCZNE
5 ROZMAITOŚCI HISTORYCZNE
6 LISTY DO REDAKCJI
7 ODPOWIEDZI REDAKCJI
8 KALENDARZ WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH
N IEDZIELA C ZTERECH R OCZNIC W M ARTINEZ
Prawie od dwudziestu lat , w połowie miesiąca sierpnia organizacja EBPAA i parafia
(PPC) organizują wspólnie uroczystości poświęcone wielkim rocznicowym wydarzeniom w
Polsce ubiegłego wieku, które przyniosły naszej Ojczyźnie chlubę i chwałę. Również w tym
czasie Kościół obchodzi dzień Wniebowstąpienia Marii Panny i zarazem święto Matki Boskiej
Zielnej. Świeckie rocznice to: „Cud nad Wisłą”, czyli wojna polsko-bolszewicka w której
zadaliśmy druzgocący cios armii czerwonej, zagradzając tym samym jej marsz do Europy po
połączenie się z komunistami siejącymi zamęt w zachodniej Europie. Drugą rocznicą jest
Powstanie Warszawskie, które chociaż skończyło się klęską powstańców, przyniosło dumę
naszemu narodowi i pokazuje wielki patriotyzm społeczeństwa w tamtym okresie, które nie
wahało się przelać krew z przeważającym wrogiem. Trzecią obchodzoną rocznicą jest
powstanie „Solidarności” czyli wydarzenia w Gdańsku, które doprowadziły do upadku
komunizmu w Polsce i ościennych krajach socjalistycznych jak również do rozpadu Związku
Radzieckiego. Czwartym świętem jest Dzień Żołnierza, który identyfikuje się ze zwycięstwem
oręża polskiego odniesione pod naczelnym dowództwem Józefa Piłsudskiego, jako widomy
symbol woli ducha narodu i niezłomnej wiary.
Uroczystości te są obchodzone w kościele i mają oprawę liturgiczną, gdyż są wplecione
w regularnie odbywające się nabożeństwo czyli mszę świętą. Czytania przed Ewangelią
prowadzą weterani miejscowego SPK. Modlitwę wiernych też czytają weterani, którzy zanoszą
modlitwę do Boga w intencji kolegów poległych na frontach i AK-owcach z powstania
warszawskiego, i za tych, którzy zostali pomordowani w Katyniu i innych kazamatach
komunistycznych.. Kazanie zazwyczaj głosił miejscowy ksiądz, który zna realia tego święta,
gdyż wplatanie w każdą rocznicę aspektu religijnego jest słuchane z wielkim zainteresowaniem.
Np. śmierć ks.Jana Ignacego Skorupki pod Ossowem w bitwie warszawskiej który był
kapelanem Wojska Polskiego, idąc z krzyżem w ręku na czele oddziału. Powstanie
Warszawskie miało oparcie w kościołach, nie mówiąc już o Stoczni Gdańskiej, nad którą
roztoczyła opiekę Matka Boska, a nabożeństwa odprawiane za murami stoczni podtrzymywały
na duchu strajkujących.
Pierwsze rocznicowe kazania głosił – przez kilkanaście lat – ks. Leszek Bartoszewski,
proboszcz parafii w Martinez, którego homilie przepojone były miłością do Boga, pełne
szacunku dla polskiego żołnierza, który bohatersko walczył na różnych frontach, a także dla tych
którzy narażali się na represje ze strony władz komunistycznych, za organizowanie różnych
zrywów narodowych. Nic dziwnego, że kazania ks. Leszka ściągały setki wiernych, którzy
przyjeżdżali z dalekich stron do Martinez. Później w tym samym duchu kazania głosił
ks. Stanisław Żak i księża Jezuici, wśród których wyróżniał się ks. Robert Wawer, obsługujący
parafię w Martinez od 5-ciu lat.
Tegoroczne nabożeństwo – w niedzielę czterech rocznic – celebrował ks. Robert, jednak
kazanie wygłosił zaproszony gość z Polski ks. dr. Maciej Sadowski, redemptorysta
z Krakowa, który przyjechał na ten czas w celach naukowych do Berkeley do swoich współbraci
gdyż zakon redemptorystów ma swoje locum w tym mieście. Ks. dr. Maciej jest profesorem na
Akademii Teologicznej w Krakowie. Nic dziwnego, że jego kazanie było perfekcyjnie, jak
przystało na profesora – wykładowcę, trzymając się ściśle ewangelii, przypadającej na tę
niedzielę. Nie było niestety nawiązań do obchodzących rocznicowych świąt, do których
byliśmy tak bardzo przyzwyczajeni.
Zrobiłbym wielką krzywdę, tym wszystkim, którzy włożyli dużo zaangażowania w
uświetnienie tej rocznicowej niedzieli i nie wymienił bym ich nazwisk. Uroczysta msza św.
rozpoczęła się procesją do kościoła, gdzie weterani miejscowego koła SPK wnieśli swoje
sztandary, ustawiając je obok ołtarza, u stóp którego znajdowały się narodowe symbole:
Godło Polski, plansza symbolizująca Polskę Walczącą, emblemat SPK i inne. Duża grupa
weteranów w mundurach z odznaczeniami, AK-owcy z opaskami biało-czerwonymi na
rękawach, zajęli pierwsze rzędy ławek. Dalsze ich zaangażowanie, było znaczne, gdyż czytania
przed ewangelią przeznaczone były weteranom. Pierwsze czytanie mjr. Eugeniusz Kuroczko,
2
N IEDZIELA C ZTERECH R OCZNIC W M ARTINEZ (ciąg dalszy)
a drugie czytanie miał por. Franciszek Jasiński. Modlitwę wiernych jak i krótką historię rocznicowych
wydarzeń, jeszcze przed zakończeniem nabożeństwa wygłosił prezes SPK mjr. Eugeniusz Kuroczko.
W zwyczaju zawsze bywało, aby na zakończenie po mszy św. w tym dniu była część artystyczna. Chór
kościelny pod dyr. Ani Drozdowskiej przygotował program recytacji i śpiewu związanego z rocznicowymi
obchodami. Na tle melodii „Bogurodzica”, granej na organach przez Lecha Jaszczolt, „Zło naszych czasów” –
Ani Drozdowskiej recytował Ryszard Mleczko. Natomiast wiersz „Matka Boska Częstochowska” – Lechonia,
wygłosił Ryszard Gądek.. Modlitwę Bonaventury – Romanowskiego, deklamowała Magda Mleczko.
Chór podczas całego nabożeństwa wplatał melodie kościelne a solistka Ania Drozdowska pieśnią „Znajdować
ślady Boga” po komunii św. zrobiła bardzo dobre wrażenie na wiernych w kościele. Wśród pieśni kościelnopatriotycznych
słyszeliśmy również rzadko wykonywaną „Rotę”.
Po zakończeniu uroczystości w kościele, na zebranych czekał w kafeterii zasłużony obiad, który
przygotowały panie z EBPAA.. Cieszyć się należy, że dość duża grupa weteranów wzięła w tym roku udział.
Jest to ewidentny znak, że mamy świadków historii tamtych czasów. Niektórzy dobijają już do setki, ciesząc
się dobrym zdrowiem i pamięcią. Do obiadu podano wino, co nie jednemu rozwiązało język. Cieszyć się należy,
że serdeczna nić międzypokoleniowa została nawiązana, bo rzadko ku temu trafia się taka sposobna chwila.
P OWSTANIE W ARSZAWSKIE – F ragmenty D ziałań P owstańczych
Na rozkaz gen. „Bora”, 31 lipca 1944 r. pułk. dypl. „Monter”-owi wydany został rozkaz,
który brzmiał: „Jutro tj. 1 sierpnia, punktualnie o godzinie 17.00, godz. „W,” rozpocznie pan
operację „Burza w Warszawie”. Była to godzina faktycznie rozpoczęcia walk powstańczych w Warszawie, w
których obok zmobilizowanych Oddziałów Armii Krajowej, uczestniczyli cywile w różnym wieku i płci.
Bezpośrednio nad oddziałami Okręgu Warszawskiego AK sprawuje płk. dypl. Antoni Chruściel „Monter”. W
pierwszych dniach walk Powstańcy opanowują Śródmieście, Stare Miasto, Wolę, Powiśle, gdzie zdobywają
elektrownię, a także część Ochoty, Mokotowa i Żoliborza. Na Pradze natomiast 3 sierpnia przechodzą
ponownie do konspiracji. W Puszczy Kampinoskiej powstaje duże zgrupowanie pod dowództwem kpt. Józefa
Krzyczkowskiego „Szymona”, a następnie mjr. Alfonsa Kotowskiego „Okonia”.
Na zajętych terenach wiele ważnych obiektów pozostaje w rękach Niemców. 5 sierpnia przystępują do
natarcia na Wolę, bronioną m. in.: przez Zgrupowanie „Radosław” ppłk. Jana Mazurkiewicza. 11 sierpnia,
po zdobyciu Woli i Ochoty, oddziały niemieckie uderzają na Stare Miasto. Starówki bronią m. in.:
Zgrupowanie „Radosław”, oddziały mjr. Stanisława Błaszczaka „Roga” i pkt. Lucjana Giżyńskiego
„Gozdawy” Dowodzi płk. Karol Ziemski „Wachnowski”. Na Starym Mieście dochodzi do niezwykle
zaciętych walk, w których Niemcy używają ciężkiej artylerii i lotnictwa. Oraz pocisków rakietowych,
nazywanych przez Powstańców „krowami” lub „szafami”. W wyniku systematycznego ostrzału i bombardowań
zabytkowa dzielnica zostaje obrócona w gruzy.
W nocy z 20 na 21 oraz z 21 na 22 sierpnia oddziały Grupy „Północ” z Żoliborza usiłują przyjść z
pomocą załodze Starówki. Uderzenie Powstańców na Dworzec Gdański kończą się niepowodzeniem.
Uporczywa obrona Starówki pozwala na podjęcie działań zaczepnych Powstańcom ze Śródmieścia dowodzonym
przez płk. Franciszka Edwarda Pfeiffera „Radwana”. 20 sierpnia Powstańcy opanowują budynek Stacji
Telefonów tzw. PAST-ę przy ul. Zielnej, a 23 sierpnia – kościół Świętego Krzyża i Komendę Policji przy
Krakowskim Przedmieściu. Nie udają się natomiast kolejne próby zdobycia Uniwersytetu Warszawskiego.
Z 30 na 31 sierpnia oddziały AK ze Starówki usiłują przebić się do Śródmieścia przez Plac Bankowy. Pomimo
wsparcia nacierających ze Śródmieścia żołnierzy AK, próba kończy się niepowodzeniem. W tej sytuacji, w
dniach 1-2 września, żołnierze Starówki przechodzą kanałami do Śródmieścia i na Żoliborz.
Wspomniany na wstępie rozkaz rozpoczęcia godziny „W”, oparty był na sławnych działaniach
„Burzy” trwających od stycznia 1944 do jesieni. Była to wielka bitwa na ogromnym obszarze, od ziemi
wołyńskiej aż do Wisły, siłami ponad 100 tyś. żołnierzy AK. Uwieńczeniem działań „Burzy” było Powstanie
Warszawskie.
3
J ESZCZE S ŁÓW K ILKA O P OWSTANIU W ARSZAWSKIM
Powszechnie wiadomo, że walki powstańcze na ulicach Warszawy trwały od 1 sierpnia 44 r. do
2 października tegoż roku, a więc przeszło 63 dni. Mając na uwadze słabe wyposażenie w broń, nie
systematyczne dostarczanie broni i amunicji, słabą opiekę medyczną, uznać należy bohaterstwo powstańców
jako bezprecedensowe. Obecnie małe zainteresowanie młodszego pokolenia Powstaniem Warszawskim
przypomina, że powstańcy byli samotni w swej walce. Obserwując ich teraz po tylu latach na uroczystościach w
Martinez, widać energię promieniującą od byłych żołnierzy, przypomina mi ona ich siłę i odwagę, z jaką
przelewali krew za Polskę.
C ZY W ARTO B YŁO ?
Z perspektywy czasu, historycy i inni malkontenci stawiają pytania, czy słusznie była podjęta decyzja
o wybuchu Powstania Warszawskiego? Czy liczono się z realiami ówczesnej sytuacji? Czy miało sens
narażanie życia tysięcy ludzi ?
Nikt nie zakładał, że jest to walka beznadziejna, gdyż bardzo liczono na pomoc, nie tylko w decydującej
fazie z niemieckim okupantem, kiedy wojska radzieckie doszły do Warszawy, ale o ważny akt polityczny: o
wyzwolenie stolicy własnymi siłami i w porozumieniu z rządem RP w Londynie przed nadciągającymi od
wschodu wojskami sowieckimi. Z rozkazu Stalina zatrzymano ofensywę Armii Czerwonej, zaczekania aż
nastąpi upadek powstania. Anglia i Ameryka były w aliansach z ZSRR miały ręce związane układami. Anglia coś
nie coś pomagała powstańcom, Ameryka wcale, gdyż była pod urokiem Stalina. W takiej sytuacji Polacy nie
mieli szans. Dawali dowody niezwykłego męstwa, ofiarności i woli walki za ojczyznę. W takiej sytuacji
wykrwawienie się społeczeństwa polskiego, zaważyło na przyszłych losach narodu pokonanego. W samym
powstaniu zginęło około 300 tyś. ludzi – przeważnie młodych. Wolność, za którą oddało życie tylu Polaków
przyszła znacznie później, po 40-tu latach wyrwania się z orbity sowieckiej.
R OZMAITOŚCI H ISTORYCZNE, N AUKOWE , R ELIGIJNE I I NNE
D ZIWNE R ZĄDY S ASÓW W P OLSCE
W szczytowym okresie dezorganizacji ustrojowo-politycznej w Polsce, 13 sierpnia 1733 r. elektor saski
został królem Polski. Dziwny to był król. Całymi dniami wycinał figurki żołnierzy z papieru. Strzelał z
okna do psów i kotów. August III Sas – Mocny, zwany też Grubym, z Bożej łaski król Polski, wielki książe
Litwy, książe ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, inflandzki, smoleński,
siewierski, czernichowski a także dziedziczny zwierzchnik książe i elektor Saksonii. Władca Polski od 1733 do
1763. W tym 30-to letnim okresie, Polska nie prowadziła żadnych wojen – chociaż przez Polskę przechodziły
obce wojska (grabiąc niekiedy wsie i miasta), to ten narodowy spokój doprowadził do bogacenia się Polaków.
Rozpusta i upadek obyczajów, był powodem powstania powiedzenia: ” Za Sasa, jedz i popuszczaj pasa”.
Przed Sasem, królem Polski był Stanisław Leszczyński, po Sasie królem był Stanisław August Poniatowski
E INSTEIN S ZCZEGÓLNIE L UBIAŁ K OBIETY
Albert Einstein żydowsko-niemiecki uczony o ekscentrycznej, siwej, rozczochranej fryzurze, znany
jest przede wszystkim ze sformułowania teorii względności. Jego genialne E= mc2 czyli Masa jest Energią,
zrobiło tak zawrotną karierę i zrewolucjonizowało pogląd na wszechświat i materię w niej znajdującą się, że
geniusz ten był zapraszany na wykłady po całej Europie i USA.. Urodzony w Niemczech w 1879 r. ale
młodość spędził w Szwajcarii. W 1903 r. żeni się z Milevą Maric, z którą miał dwóch synów. Jak wynika z
listów, jakie po nim pozostały (a zachowało się ich 1400) małżeństwo z Milevą nie było szczęśliwe, toteż w
1919 r. skończyło się rozwodem. Później Einstein pojął za żonę swoją kuzynkę Elsę, która miała córkę Margot.
Właśnie dzięki niej, która te listy zebrała (około 800 do obydwóch żon), złożyła te listy w Hebrew University w
Jerozolimie, z zastrzeżeniem, że można je opublikować 20 lat po jej śmierci. Pasierbica Margot zmarła 8 lipca
1986 r. Właśnie w tej chwili minęło 20 lat i Hebrew University (uczelnię tę założył Einstein) wydał tomik
(1,400 listów ), z których dowiadujemy się szczegółów z prywatnego życia genialnego fizyka. W tym czasie
4
E INSTEIN S ZCZEGÓLNIE L UBIAŁ K OBIETY (ciąg dalszy)
kiedy był mężem Elsy, miał romans ze swoją sekretarką Betty Neumann. W opublikowanych
listach Einstein wspomina m. in. o sześciu kobietach, z którymi spędzał czas i od których dostawał
podarunki. Niektóre z nich nazywa po imieniu – Estella, Ethel, Toni i „rosyjska kochanka-szpieg” Margarita.
Niezwykle bogata Margarete Lenbach czy też bywalczyni berlińskich salonów Ethel Michanowski też zaliczają
się do grona przelotnych związków z Einsteinem. O innych wspomina jedynie poprzez inicjały:
M. i L. „To prawda, że M. pojechała za mną (do Anglii), i że jej polowanie na mnie wyrywa się
spod kontroli” – przyznał w liście do Margot w 1931 r. „Spośród wszystkich tych dam w
rzeczywistości jestem przywiązany jedynie do pani L.,która jest absolutnie nieszkodliwa i
przyzwoita” pisze do pasierbicy. Jeszcze w innym liście prosi swoją pasierbicę o przekazanie
„liściku do Margarity, dzięki czemu uda się uniknąć podsuwania ciekawskim smakowitych
kąsków” (przypominam, iż Margarita była rosyjskim szpiegiem). Tomik listów zawiera
również listy odpowiedzi od rodziny. Obszerna korespondencja Einsteina obala mity, że noblista
był oziębły dla najbliższych. Zarzucało mu się, że żona i synowie cierpieli z tego powodu. Jednak w listach
przejawia o wiele większą przyjaźń i zrozumienie dla pierwszej żony Melivy i jej synów, którzy pozostali w
Szwajcarii. W listach jawi się jako czuły i oddany ojciec. W innych listach pisze o drugiej żonie Elsie, że
małżeństwo z nią było z rozsądku. Przypominam, że była ona spokrewniona z Einsteinem. Pisał do niej prawie
codziennie, dzieląc się z nią swoimi doświadczeniami z podróży i europejskich wykładów. Opublikowane listy
pisane w latach 1912 – 1955, rzucają nowe światło na osobowość wielkiego fizyka, jego życie osobiste, stosunki
rodzinne i burzliwe romanse.
W 1921 roku otrzymał Nagrodę Nobla. Po dojściu Hitlera do władzy, zrzekł się niemieckiego
obywatelstwa i wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w Princeton University objął katedrę fizyki.
Przez lata utrzymywano, że pieniądze za Nobla Einstein przekazywał rodzinie w Szwajcarii, tymczasem
zainwestował je na Wall Street i podczas krachu gospodarczego stracił niemal wszystko. Genialny fizyk,
któremu światową sławę przyniosło E=mc2(do kwadratu) , najwyraźniej znudził się własnym odkryciem.
W liście do Elsy napisał: ”Wkrótce będę miał dość tej teorii względności. Nawet tak wielka rzecz obojętnieje,
jeśli poświęca się jej zbyt dużo czasu.” W latach 30-tych ubiegłego wieku, kiedy mieszkał i prowadził swoje
badania w Ameryce, gdzie schronił się przed nazistami, otrzymał list od kolegi z Niemiec, który doradzał mu,
aby nawet nie zbliżał się do granicy niemieckiej,ponieważ wściekłość w stosunku do niego wymknęła się spod
kontroli. Prawie 10 lat przed II wojną światową i Holokaustem, Einstein stwierdził: „Ludzie wszędzie boją się
konkurencji ze strony łebskich Żydów. Nasza siła szkodzi nam nawet bardziej niż nasza słabość”.
Albert Einstein zmarł w szpitalu w Princeton, New Jersey w 1955 roku, w wieku 76 lat.
O DKRYWCA A MERYKI B YŁ O KRUTNYM I C HCIWYM T YRANEM
Krzysztof Kolumb, odkrywca Ameryki w 1492 r. żeglarz i podróżnik w służbie Hiszpanii, tylko
przez 10 lat cieszył się wielką sławą i chwałą. Podczas piątej podróży do Nowego Świata w 1502 r.
został odwołany i pozbawiony swych godności i władzy. Stracił tytuł admirała i stanowisko wicekróla i
gubernatora Indii. Dotychczas znany był upadek mitu Kolumba i jego degradacja,ale nie znano
powodów, gdyż nie zachowały się dokumenty. Po 500 latach odkryto właśnie nieznany dotąd dokument
z tej rozprawy, gdzie zeznaje 23 świadków podczas przewodu. Wynika z niego, że bracia Krzysztofa
Kolumba, Jakub i Bartłomiej, zostali uwięzieni i odesłani z Ameryki do Hiszpanii. Kolumb stosował
okrutne metody wobec tubylców i osadników. Skazywał ludzi w zbiorowych procesach, odmawiając
wydania żywności swoim ludziom. W koloniach hiszpańskich ludzie cierpieli prawdziwy głód, czekając
na próżno na przybycie statków z żywnością.. Poza tym, pod jego rządami, handlowano białymi
niewolnikami, sprzedawanymi na licytacjach. Wszystko to doprowadziło wówczas do buntu na
wyspie Dominikana. Autorem odkrytego dokumentu sprzed 500 lat jest zwierzchnik zakonu
Calatrava, Francisco de Bobadilla, który przeprowadził śledztwo w sprawie Kolumba na polecenie
hiszpańskiej pary monarchów katolickich. Odnaleziony dopiero teraz dokument, rzuca nowe
światło na temat hiszpańskich kolonii.
,
5
L ISTY D O R EDAKCJI
Panie Gabrielu, dowiedzieliśmy się z „Naszej Gazetki”, że w swych podróżach z rodziną zahaczył Pan
również o Las Vegas. Szkoda, że Państwo nie zadzwoniliście do nas. Chyba ma Pan nasz
numer telefonu, a jeżeli nie to go podaję:………….. W załączeniu przesyłam przewodnik po
Las Vegas, a to pod kątem następnej wizyty. Myślę, że będzie pomocny w spędzeniu……..
Pozdrawiam – Irena, Janusz Siewierski.
Dziękuję Państwu Siewierskim za pamięć, pozdrowienia i miły prezent w postaci
pięknie wydanego, kolorowego przewodnika po Las Vegas. Niewątpliwie przyda mi się
w przyszłości, aby nie popełnić gafy w sprawozdaniu ze zwiedzanych scen w Las Vegas
Otóż słusznie wytknął mi Pan Ryszard Gądek z Pinole, że pomyliłem w nazwie
oglądane sceny. Opisałem wyspę przy hotelu Mirage, tę na której wybuchają
wulkany nazywając ją Wyspą Skarbów. Właściwa Wyspa Skarbów znajduje się przy
hotelu Treasure Island. W hotelu tym, w wejściu znajduje się wielka czaszka pirata na wys.
60 stóp i inne pamiątki pirackie (skarby). Jest też kopia XVIII wiecznej wioski: skały, krzaki,
palmy i niebieska zatoka.. Dwa statki pirackie (galeony) i brytyjska Fregata, która wjechała
na skały i jest zakotwiczona. W tej scenerii co 90 minut jest pokazana morska walka między
piratami a Brytyjczykami. Widownia jest świadkiem jak wybuchają armaty, beczki z prochem
i przewracają się maszty. Ogląda się akrobatyczne skoki piratów i Brytyjczyków do laguny.
Przed zwiedzającymi Las Vegas co krok staje coś niesamowicie interesującego,
niezapomniane widoki dla których wielu chciałoby do Las Vegas jeszcze wrócić. Dlatego
z żalem żegnaliśmy się z Las Vegas. Pan Gądek również nadesłał mi bardzo ciekawy
artykuł o Polakach pracujących we Włoszech, którzy są zmuszani do niewolniczej pracy na
różnych plantacjach. Kilku odebrało sobie życie, inni śpią na gołej ziemi w ruinach
gospodarczych o chlebie i wodzie. 70 robotników z Polski gdzieś we Włoszech przepadło bez
wieści. Temu tematowi poświęcę artykuł w następnej wrześniowej Gazetce.
Drogi Panie Michta
W sprawie: Pragniemy zaadoptować noworodka przez Otwartą Adopcję
Dziękujemy za poświęcenie nam czasu poznania naszej nadziei założenia rodziny przez
otwartą adopcję i sposób w jaki możecie nam pomóc, aby nas skontaktować z właściwymi
rodzicami. Jeśli Pan, Pana współpracownicy, przyjaciele czy rodzina znają młodą osobę, która
jest w ciąży i rozmyśla nam adopcją, bylibyśmy bardzo wdzięczni, jeśli mógłby Pan przekazać
nasz list lub wizytówkę i poprosił aby się z nami skontaktowała.
Jesteśmy w kontakcie z Independent Adoption Center w Pleasant Hill. Są oni agencją
adopcyjną znajdującą się po całym kraju i specjalizującą się w otwartych adopcjach. Otwarta
adopcja to jest plan , który pozwala rodzonym rodzicom, aby mieli kontakt ze swoim dzieckiem i
rodziną adopcyjną. Rodzaj otwartości zależy od ustalonej umowy……..
List jest dłuższy, ale główne założenia już Państwo znają.. Jeśli chcą się Państwo
dowiedzieć więcej na ten temat, proszę odwiedzić stronę internetową www.andyandsaran.com
lub dzwonić do nich za darmo 1-800-760-6562 Z radością porozmawiają i odpowiedzą na
jakiekolwiek pytania. Z serdecznościami Saran & Andy Pomianowski
Państwo Pomianowscy mieszkają w Palo Alto, 224 Bryant Street. Pan Andrzej ma polskiego
ojca, matkę angielkę, pani Saran jest Irlandką. List napisali po angielsku.
W przyszłym numerze Naszej Gazetki opiszę hojność pewnego Pana z Livermore, który
ofiarował 122 akry ziemi w North Livermore Diecezji w Oakland i San Francisco, aby na tej
działce wybudować „Catholic High School” im. Papieża Jana Pawła II.
6
ODPOWIEDZI REDAKCJI
Otrzymałem dwa albo trzy telefony, dlaczego nie podałem składu nowo-wybranego zarządu KPA, skoro
napisałem sprawozdanie. Nie przypuszczałem,że ktoś może traktować mój opis w Naszej Gazetce jako
sprawozdanie. Sprawozdanie z zebrania niewątpliwie pisał wybrany sekretarz i dokument ten znajduje sie w
papierach nowo wybranego zarządu. Ja po prostu opisałem przebieg zebrania jako jego uczestnik. Oczywiście,
że znam skład nowo wybranych władz KPA – Północnej Kalifornii i według życzenia podaję poniżej:
Prezes – Zdzisław Zakrzewski
Pierwszy v-ce prezes Ryszard Grzybowski Delegaci na Krajowy Zjazd:
Drugi v-ce prezes Eugeniusz Kuroczko Ryszard Grzybowski
Skarbnik – Patrycja Poluchowicz Wacław Szudelski
Sekretarz – Małgorzata Żółcińska
Komisja Rewizyjna:
Andrzej Szafrański
Bronisław Kobierski
Jacek Wagner
Do obecnej Naszej Gazetki – jest dołączona wkładka Kongresu Polonii Amerykańskiej. Jest tam wypowiedź
nowo wybranego Prezesa KPA Pana Zdzisława Zakrzewskiego: bardzo mądra, zrównoważona i optymistyczna,
oraz informacja Wiesi Antczak zachęcająca do wstąpienia w szeregi KPA oraz deklaracja członkowska KPA
****************************.
Ks. Robert Wawer witając i przedstawiając wiernym podczas mszy św. w Martinez zaproszonego o. dr. Macieja
Sadowskiego CssR, tak mówił o gościu: pracuje na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie Wydział
Historii Kościoła, specjalizacja Historia Kultury i Sztuki Religijnej, Asystent Katedry Dziejów Teologii, obszar
badań naukowych: historia najnowsza, historia zakonów w czasach najnowszych, historia Kościoła katolickiego
w okresie okupacji niemieckiej. Dyr. Studiów WSD Redemptorystów w Krakowie. 5 lat kapłaństwa, pracuje
nad habilitacją. Ks. Maciej Sadowski podziękował za zaproszenie uczestniczenia w liturgii oraz dodał:
musiałem przyjechać do Ameryki,Kalifornii a dokładnie do Martinez, aby się dowiedzieć, że zajmuje aż tyle
funkcji i stanowisk.
STOPKA REDAKCYJNA
Nasza Gazetka jest niezależnym miesięcznikiem kulturalno-społecznym,
ukazującym się na terenie Bay – Area San Francisco. Gazetka jest finansowana z
dotacji otrzymywanych od Czytelników i skromnych oszczędności redaktora.
Gazetka rozprowadzana jest tylko drogą pocztową.
Uwagi i listy proszę kierować na adres:
Gabriel Michta, 2221 L Street, Apt. A , Antioch, CA. 94509,
e-mail: gmichta@usa.com
7
K ALENDARZ W YDARZEŃ H ISTORYCZNYCH
S IERPIEŃ
08. 01. 1944 Wybuch Powstania Warszawskiego. Bohaterski zryw młodzieży i mieszkańców Warszawy
przeciw hitlerowskiemu okupantowi. W obliczu nadciągającego frontu i szybkiego posuwania
się wojsk radzieckich w kierunku Warszawy, dowództwo Armii Krajowej wydało rozkaz
rozpoczęcia walki, która trwała 63 dni, zakończona kapitulacją oddziałów powstańczych.
08. 02. 1990 Irak dokonał inwazji na Kuwejt. Rozpoczęła się wojna w Zatoce Perskiej.
08. 04. 1916 Dania sprzedała Stanom Zjednoczonym Małe Antyle.
08. 04. 1944 Zginął w Warszawie podczas Powstania Krzysztof Kamil Baczyński poeta, żołnierz AK.
08.06. 1942 Zginął w hitlerowskim obozie zagłady w Treblince Janusz Korczak, pedagog, pisarz, wielki
przyjaciel dzieci (ur.1878)
08.08. 1944 W Powstaniu Warszawskim zginął powieściopisarz i publicysta i Juliusz Kaden-Bandrowski.
08.08. 1989 Rozpoczęto ekshumację masowych grobów w Gibach, kryjących ofiary zbrodni sowieckich.
08.08. 1901 W Zuzeli na Mazowszu urodził się Stefan kardynał Wyszyński (zm. 1981), prymas Polski,
arcybiskup gnieźnieński i warszawski, członek wielu komisji watykańskich, zwany Prymasem
Tysiąclecia. Internowany w miejsce odosobnienia (Bieszczady) za niezłomne poglądy.
08.08. 1780 Poseł nowogródzki Tadeusz Rejtan popełnił samobójstwo. Wsławił się niezłomnym oporem
przeciwko rozbiorowi Polski. Uwieczniony na obrazie Matejki, jako leżący zagradzający drogę.
08.13. 1920 Rozpoczęła się bitwa o Warszawę, znana jako „Cud nad Wisłą”, zakończona 16 sierpnia pod
Radzyminem zwycięstwem wojsk polskich dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego nad Armią
Czerwoną dowodzoną przez Michaiła Tuchaczewskiego.
08.13. 1921 Temperatura w Krakowie wynosiła 38 stopni Celsjusza w cieniu.”Upał straszny, duszący,
wżerający się w mózg. Chodniki asfaltowe, od żaru słonecznego rozmiękłe, parzą nogi. Woda,
wyrzucana z beczkowozów na ulicę znika momentalnie” – pisały gazety.
08.13. 1961 Wschodnie Niemcy rozpoczęły budowę „muru berlińskiego” odgradzając Berlin od świata.
08.14. 1568 W wieku 18 lat zmarł w Rzymie na malarie Stanisław Kostka,ogłoszony po śmierci świętym,
patron polskiej młodzieży. Wbrew woli ojca, kasztelana zakroczymskiego, wstąpił do zakonu
jezuitów w Rzymie.
08.14. 1941 W obozie w Oświęcimiu zmarł z wygłodzenia ojciec Maksymilian Maria Kolbe (ur.1894 r.),
gdyż w zamian swojej zguby uratował od śmierci jednego ze współwięźniów. O.Kolbe był
franciszkaninem i został beatyfikowany w 1971 r.
08.15. 1410 Zwycięstwo polskich rycerzy i zaprzyjaźnionych wojsk nad Krzyżakami pod Grunwaldem
08.14. 1980 W Stoczni im. Lenina w Gdańsku robotnicy z pierwszej zmiany przerwali pracę i utworzyli
komitet strajkowy, który poza żądaniami płacowymi wysunął także żądanie powrotu do pracy
zwolnionej Anny Walentynowicz. Te wydarzenia zapoczątkowały proces powstania Solidarności
08.15. 1950 Papież Pius XII (Eugenio Pacelli 1876-1958, papież od 1939) ogłosił dogmat o Wniebowzięciu
Marii. Minęło około 1900 lat i nie ma biblijnej ani innej rzetelnej informacji kiedy zmarła
Matka Boża ani też wzmianki, gdzie była pochowana. Dlatego dogmat papieża Piusa XII sprawę
rozstrzygnął. Od tego czasu Kościół Katolicki obchodzi 15 sierpnia jako święto kościelne.
08. 15. 1966 W USA zmarł słynny polski śpiewak Jan Kiepura. Zwłoki artysty zgodnie z jego życzeniem
wyrażonym w testamencie zostały przewiezione do kraju. Został pochowany na Cmentarzu
Powązkowskim w Warszawie (ur. 1902)
08.21. 1940 W Meksyku zamordowano w bestialski sposób, z inspiracji NKWD , Lwa Trockiego, jednego
“ z rosyjskich przywódców komunistycznych, będącego na emigracji od 1920 r. Wynajęty
morderca uderzył Trockiego z całej siły motyką w głowę.
08.22. 1944 Józef Stalin użył w stosunku do przywódców powstania warszawskiego następującego
ogłoszenia : garstka przestępców, którzy wszczęli awanturę warszawską.
08. 28.1939 Na kilka dni przed hitlerowską agresją na Polskę grupa dywersantów dokonała zamachu
bombowego na dworzec kolejowy w Tarnowie.
08. 29. 1935 Decyzją gubernatora Rzymu jedną z najpiękniejszych ulic miasta poświęcono pamięci
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
08. 29. 1949 W Związku Radzieckim przeprowadzono pierwszą próbę z bombą atomową.
8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *