MARZEC 2007 – Tekst

Nasza
GAZETKA
NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK KULTURALNO-SPOŁECZNY
NR. 46 (4) ● SAN FRANCISCO ● BAY AREA ● MARZEC 2007
Co jest do przeczytania w obecnej marcowej
Naszej Gazetce?
Strona
2 DOKOŃCZENIE HISTORII MORDERSTWA W MARTINEZ
3 CIĄG DALSZY WYPRAWY KRZYŻOWEJ DO KATARÓW
4 DRZEWO Z KRZYŻA MĘKI PAŃSKIEJ
5 ARCHIWUM HOOVERA ZE STANFORD
6 MONUMENTALNE POSĄGI SAKRALNE
7 LISTY DO REDAKCJI
8 KALENDARZ WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH
Po wydrukowaniu dwóch dość długich
artykułów w lutowej Gazetce, otrzymałem od
p. Krzysztofa z Anaheim list w którym zwraca
mi uwagę, iż aczkolwiek treść artykułów była
bardzo interesująca, to jednak ich długi ciąg
odstrasza od czytania, że mogą być nudne.
W dalszej części listu p. Krzysztof preferuje krótsze informacje, ale bardziej esencjonalne i ciekawe.
Jest to pierwsza uwaga co do formatu artykułów. Obawiam się,że skrócone informacje, nie oddadzą
pełnej treści i niuansów poruszanych zagadnień. Spróbujmy. Głos Czytelnika jednak też się liczy.
CZY ZAMORDOWANY J. MARSH BYŁ ZŁYM CZŁOWIEKIEM ?
Jednym z pierwszych pionierów którzy przybyli na teren północnej Kalifornii był John Marsh.
Nie tylko, że przyjechał z całą swoją rodziną, ale wraz z nim przyjechał cały tabor wozów z osadnikami.
Przemierzyli kilka tysięcy mil, aby tu dotrzeć. Przed wyjazdem w daleką drogę dr. J.Marsh
wyprawił przyjęcie w Illinois na którym było ponad 400 przyjaciół, wśród nich prez.Abraham Lincoln.
Wśród przyjezdnych na jednym z pierwszych wozów jechał John Bidwell. Pewnego razu Marsh
z zaprosił go do wspólnej celebracji poprzedzonej zabiciem zwierza. Zabito wołu, który w/g Marsha był
bardzo cenny do ciągnięcia wozu. To była pierwsza potyczka z pośród wielu innych, która podzieliła
t tych mężczyzn. Złą opinię o Marsh-u zaczął urabiać Bidwell od tegoż zdarzenia Później nawarstwiały
s się i inne spięcia między nimi. W tym kontekście należy wspomnieć, że w tym czasie były trzy najwa
żniejsze figury w Kalifornii: Mariano Vallejo, John Bidwell i John Sutter. Głos Bidwella musiał się
liczyć. W 1837 r. J.Marsh kupił kilka tysięcy akrów ziemi od Roberta Livermore, który był jego
dobrym sąsiadem. Z drugim sąsiadem Ygnacio Sebrianem miał ciągłe zatargi o granicę i o pieniądze
Farmer Sebrian robił znakowanie bydła . Od sztuki brał 25 centów. Od Marsha chciał po 1 dolarze.
To jest dowód, że za sobą nie przepadali. Marsh podał Sebriana do sądu i sprawę wygrał. Sebrian
musiał zapłacić dość duże koszta sądowe. To go jeszcze bardziej rozwścieczyło. Ogłosił wśród
kowboi nagrodę za zabicie Johna Marsha. W lutowym numerze Naszej Gazetki opisałem dość
szczegółowo śmierć Marsha, nie będę do tego wracał. Kowboi-bandytów było trzech Dwóch złapano
wkrótce. Dostali małe wyroki gdyż byli tylko statystami, napadli dla rabunku. Główny sprawca
który z zimną krwią poderżnął gardło dr. Marsha, to19 letni Filipe Moreno(bratanek Sebriana) ukrywał
się przed wymiarem sprawiedliwości przez 11 lat. Syn zamordowanego Marsha – Charles, poprzysiągł
sobie, że musi mordercę ojca złapać. I tak też się stało. Po jedenastu latach został rozpo –
znany przez Charlesa w Sacramento i oddany w ręce sprawiedliwości.
W 1867 sąd wymierzył mu karę dożywotniego więzienia.. Siedział w San Quentin Prison do 1891 r.
W tym to roku gubernator Kalifornii Henry Markham ułaskawił mordercę Filipe Morena, który
wyszedł na wolność siwiuteńki jak gołąb i mało zdolny do pracy i życia.
Miejsce zamordowania dr. Marsha, jest upamiętnione dużym kamiennym obeliskiem w Pacheco,
na przedmieściu Martinez. Zjazd z autostrady 680 na Pacheco Blvd. Dojechać do pierwszych świateł
skręcić na lewo i około 200 metrów stoi przy drodze pomnik z napisem: Dr. John Marsh, California
Pioneer, Murdered Here . September 24, 1856 .
————————————————
JAK SIĘ BĘDĄ MODLIĆ MUZUŁMANIE W KOSMOSIE ?
Jeszcze żaden kosmonauta muzułmanin nie był w kosmosie, ale Malezja ma zamiar wkrótce
wysłać w kosmos swojego kosmonautę. Malezja jest państwem muzułmańskim i prawdopodobnie
wyznawca islamu poleci na orbitę. Jak wiemy muzułmanie mają obowiązek modlić się 5 razy w
ciągu doby będąc zwróconym twarzą w stronę Mekki. Doba na orbicie wynosi 1 godź. i nie wiadomo
która strona jest właściwa do modlitwy.
Islamskie autorytety religijne uznały, że trzeba
w ciągu 24 godz. modlić się pięciokrotnie,
zwracając twarz ku ziemi. Kosmos nie jest
dla nich miejscem uświęconym lecz Mekka.
2
CO ZNACZY KIELICH GRAALA?
O Graalu obecnie prawie wcale się nie
mówi. W średniowieczu był to legendarny kielich
którego używał Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy
i w którym miano zebrać Jego krew po ukrzyżowaniu.
Przemoc na tle wyznaniowym, znana jest wszystkim religiom, gdyż każda z nich brała udział
w przemocy. Jesteśmy wstrząśnięci mordowaniem tu i ówdzie chrześcijan przez muzułmanów. Jest to
jednak ułamek tego co działo się w starożytności czy też w średniowieczu. Może od tamtego czasu pozostały
rachunki krzywd ? Wracając do tematu graala, musimy cofnąć się do XI wieku kiedy chrześcijanie
zorganizowali wielką krucjatę przeciw heretykom czyli katarom. Księstwo Langwedocji było czymś
wyjątkowym we Francji. Był tam pełen rozkwit tego księstwa. Bogactwo i kultura były powszechne, jak
i liczne kontakty z islamem i judaizmem, sprzyjały tworzeniu się wielu sekt, które określane były przez
chrześcijan jako główne siedlisko herezji. Jezus pozbawiony był boskości, kaznodziejami były kobiety,
wierzyli w reinkarnację. Wszystko to było wielkim zagrożeniem dla Kościoła katolickiego. Dlatego
trzeba było ich unicestwić. 20 tysięcy krzyżowców zorganizowało krwawą krucjatę przeciw katarom.
Wymordowano 15 tysięcy ludzi. Papież obiecał odpust zupełny krzyżowcom za morderstwa, rabunki i
gwałty na heretykach. Toteż kraj obrócono wkrótce w perzynę, dzieląc się zrabowanym bogactwem.
Jednym z ostatnich wieloletnich krwawych zmagań, było oblężenie górskiej fortecy Montsegur, w której
schroniło się kilkuset „doskonałych katarów” z rodzinami i garść rycerstwa.. Oblężenie trwało prawie rok
i w tym czasie miało miejsce pewne tajemnicze wydarzenie. Twierdza, mimo oblężenia przez 10 000
krzyżowców, długo utrzymywała kontakt ze światem zewnętrznym. Sekretnymi przejściami przenikało
do niej zaopatrzenie, ludzie i broń.
UCIEKLI Z MAJĄTKIEM
Na trzy miesiące przed kapitulacją Montsegur, fortecę opuściło dwóch ważnych „doskonałych”.
”Doskonałymi” nazywało się wówczas elitę katarów. Opuścili ją wraz z główną częścią majątku katarów.
Tak przynajmniej historia przypuszcza. Oblężonym zaproponowano kapitulację, za cenę wyrzeczenia się
herezji. Kilkutygodniowe przekonywanie „doskonałych” do wyrzeczeń w obliczu perspektywy śmierci
w męczarniach, nie skłoniło ich do zmiany przekonań. Wobec tego zapłonął stos na którym 200 „doskonałych”
zostało żywcem spalonych. Jednak 4 z nich ukryli mieszkańcy przed oprawcami, nie bacząc na
groźne konsekwencję. W nocy spuścili ich na linach z murów twierdzy i urwistych skał, ratując im życie.
Według legendy uciekinierzy zabrali ze sobą niezwykle cenny skarb. Cóż to był za skarb, skoro trzy
miesiące wcześniej wyniesiono złoto i inne kruszce z fortecy ? I tu jest ta tajemnica. Według historyków
były to święte księgi, relikwie, manuskrypty zawierające tajemną wiedzę i prawdopodobnie legendarny
GRAAL, z którego pił wino Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy i później zebrano do niego krew
po ukrzyżowaniu Jezusa. Dociekliwi przypuszczają, że wyniesiono również „niezbity dowód”, jakim
podobno dysponowali katarzy, że Jezus w rzeczywistości nie umarł na krzyżu.
—————————————–
DRZEWO Z KRZYŻA NA KTÓRYM UKRZYŻOWANO CHRYSTUSA
JEST W POLSCE
Po 40-tu latach od przyjęcia Chrztu Polski, Benedyktyni zbudowali swoje opactwo na górze
Łysiec vel Łysej Górze czyli w 1006 roku. Jeśli wierzyć Benedyktynom, którzy ponoć znaleźli na
jednym z grobowców swego opactwa wyrytą taką datę, to nie mamy powodów poddawać w wątpliwość
inne informację o których mówią, że są prawdziwe. Jeden z najstarszych historyków polskich – Jan
Długosz, podaje, iż fundatorem tego najstarszego sanktuarium był król polski Bolesław Chrobry.
Ważność i znaczenie każdego budowanego sanktuarium – szczególnie w tamtych latach – były relikwię,
które uwiarygadniały i dodawały powagi danej świątyni. W tym wypadku było posiadanie przez
Benedyktynów nie lada relikwii, jakim były fragmenty drewna z krzyża, na którym został ukrzyżowany
Pan Jezus. Od tego to faktu i czasu świątynia nosi
nazwę na Świętym Krzyżu. Również pochodną
tego, jest nazwa Góry Świętokrzyskie i cały
tamtejszy region.
O historii relikwii krzyża, czytaj na str. 4-tej.
3
DRZEWO Z KRZYŻA MĘKI PAŃSKIEJ W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH
Przybycie do klasztoru relikwii w sto lat po wybudowaniu opactwa, potwierdzają Benedyktyni i wiąże
się ono z królem Bolesławem Krzywoustym. W każdym razie cudowność relikwii Krzyża Świętego znana była i
głośna w tym czasie w Polsce. Zanim wymienię kto poczytywał sobie za obowiązek chrześcijański odwiedzenia
tego sanktuarium, podam historię pochodzenia tego drzewa-relikwii.
Węgierski królewicz Emeryk wybierając się w podróż do grobu św. Wojciecha zabrał ze sobą
relikwie krzyża, które otrzymał od swojego ojca – króla Węgier , Stefana I Świętego. Fragmenty drzewa Męki
Pańskiej trafiły do Europy po wyprawach krzyżowych i znalazły się w posiadaniu cesarzy i królów. Jednym z
nich był król Węgier.
Emeryk podczas podróży po Polsce zgubił ponoć drogę w gęstej puszczy, wtedy ukazał mu się
Anioł, i – za wyratowanie z opresji – polecił zostawić najcenniejsze przedmioty w opactwie na Łysej Górze.
Królewicz Emeryk drzewo krzyża zostawił w klasztorze, za co – wdzięczni braciszkowie – wyprowadzili go na
główny trakt prowadzący do Poznania.
Od tego to czasu zaczęła się sława i rozgłos opactwa na Świętym Krzyżu. Coraz więcej króli i przedstawicieli
najmożniejszych rodów zaczęło przybywać do klasztoru, aby złożyć hołd. Pierwszym z czcicieli był Władysław
Jagiełło, który jadąc z Litwy do Krakowa, aby przyjąć chrzest i poślubić Jadwigę, wstąpił po drodze na Święty
Krzyż. Tam był także przed bitwą pod Grunwaldem, a później jeszcze czterokrotnie, wyświadczając za każdym
razem klasztorowi wiele dobrodziejstw. Odwiedzali to sanktuarium także inni królowie: Kazimierz Jagiellończyk,
Zygmunt I , Zygmunt III, Władysław IV, Jan Kazimierz i Michał Korybut Wiśniowiecki. Korybut spędził
tam swoją młodość, toteż jego ojciec Jarema Wiśniowiecki został pochowany w klasztornej krypcie.
W tym świętym miejscu bywali także przedstawiciele zacnych rodów, jak: Kmitowie, Oleśniccy, Odrowążowie,
Radziwiłłowie , Tęczyńscy. Wielki magnat Jan Oleśnicki ufundował piękną kaplicę, która stała się sercem
całego sanktuarium. Święty Krzyż do czasów Jasnej Góry był najbardziej znanym polskim sanktuarium.
Przez 8 wieków, świętymi relikwiami opiekowali się oo. Benedyktyni. W 1819 r. Rosjanie dokonali kasacji
opactwa.. W 1882 r. klasztor został zamieniony przez Rosjan w więzienie. W czasie II wojny światowej Niemcy
urządzili tam obóz zagłady dla jeńców sowieckich. Groby 6 tyś. Rosjan znajdują się u stóp klasztoru..
Klasztor popadł w ruinę. Diecezja sandomierska powierzyła oo. Oblatom opiekę nad klasztorem, którzy
podjęli się mozolnej misji jego podźwignięcia i odbudowy.
————————————————–
CZY PARAFIANIE KOŚCIOŁA W SAN JOSE ZNAJĄ TĘ HISTORIĘ ?
Bona Sforza d’ Aragona – królowa polski od 1518 r. druga żona Zygmunta I Starego.
Jak zwykle kobiety tego stanu, miewała często migrenę. Pewnego razu dostała bardzo silnego ataku migreny.
Jej osobisty lekarz, który przyjechał z nią z Włoch, został wezwany do jej komnaty. Nie jeden już raz potrafił
jej ulżyć w tym straszliwym bólu, stosując różnego rodzaju uciski i okłady. Jak powszechnie wiadomo, chorzy
na migrenę , unikają jasnych pomieszczeń, toteż królowa zaciemniła komnatę i sama na własną rękę zaczęła
próbować praktyk stosowanych przez lekarza. Kiedy to nie pomogło, wezwała jednak lekarza . Znaczny spadek
ciśnienia atmosferycznego i od jakiegoś czasu padające deszcze spotęgowały atak migreny. Toteż sam lekarz
zaczynał wątpić w skuteczność swoich umiejętności, ale jednak w końcu udało mu się uwolnić królową od tego
straszliwego bólu. Szczęśliwa monarchini wykrzyknęła po włosku: „Idolo mio”. Z wdzięczności za uwolnienie
z bólu, podarowała mu ziemię w okolicach Krakowa. Na ziemi tej, znajdował się XIV- wieczny kościół. Nikt nie
wie, jakie były koleje losu tej ziemi, którą nazwano z włoska Igołomia. Wiadomo, że pierwotnie należała ona do
rodu Boturzyńskich herbu Łzawa, później często zmieniała właścicieli, aż krakowski mieszczanin Franciszek
Wodzickich czy też jego córka Łucja Przerębska wzniosła przepiękny, wysmakowany pałac na końcu wioski, do
którego prowadzi kasztanowa aleja. Wodziccy dostali szlachecki akt nobilitacyjny rodu – za Jana III Sobieskiego
Kościół w Igołomii, tym się chlubi, że w nim został ochrzczony Adam Chmielowski , znany powszechnie jako
Brat Albert św. , zakonnik, malarz, działacz charytatywny i uczestnik powstania z 1863 r. W 1888 r. założył w
Krakowie zgromadzenie zakonne albertynów i albertynek Jego imię ma polski kościół w San Jose
w Kalifornii.
4
HARCERZ Z MARTINEZ BURMISTRZEM MIASTA PIONEK K/ RADOMIA
Starsi harcerze powinni doskonale pamiętać bardzo sympatycznych harcerzy z Pionek, którzy przyjechali
do Kalifornii w końcu lat 80-dziesiątych. Byli to: Halina Mikulska, Dariusz Górecki i Romuald Zawodnik.
Ja pamiętam szczególnie, gdyż opisywałem w Biuletynie Informacyjnym ich osiągnięcia i zaangażowanie w
pracy z harcerstwem na naszym terenie ale i ich prześladowania w Polsce :personalne i utrudnienia lokalowe
Szczepu Drużyn Środowiskowych „Puszcza”, przez ówczesne reżimowe władze Pionek. Szczep ten został założony
przez harcmistrza Romualda Zawodnika i był w opozycji do harcerstwa popieranego przez komunistów.
Ich przyjazd do Kalifornii raczej miał charakter poznawczy i częściowo zarobkowy, gdyż nie mieli na tyle
pieniędzy aby się utrzymać. Dużo zwiedzali ale i pracowali fizycznie. W naszym lokalnym polskim harcerstwie
bardzo wyraźnie zaznaczyli swoją obecność. Imprezy, wyjazdy, obozy harcerskie cechowała duża aktywność i
ciekawa inwencja twórcza. Aldek (tak mówiono na druha Romualda Zawodnika) pięknie grał na gitarze, bardzo
ładnie rysował, wydał kilka harcerskich gazetek, oraz wydrukował pokaźny śpiewnik popularnych piosenek,
który służył naszym harcerzom przez długie lata. Po ich dwuletniej tutaj obecności, opuścili Bay Area wracając
do Polski. Nie będę opisywał ich dalszych losów w Polsce. Wrócili do wolnej Polski po upadku komunizmu i
każdy z nich miał szansę realizacji swoich planów. Aldek się ożenił i będąc inżynierem, wyjeżdżał na zagraniczne
kontrakty. Ciesząc się popularnością w tamtejszym środowisku, zastartował w wyborach do władz lokalnych
w 2006 r. Został wybrany burmistrzem pięknego miasta Pionek. Prestiżowe stanowisko. Duże gratulacje !
————————————–
ARCHIWUM INSTYTUTU HOOVERA W STANFORD – KALIFORNIA
Archiwum polskiego Ministerstwa Informacji i Dokumentacji (1939-1945) przez długie lata były
przechowywane w Instytucie Hoovera na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii, który został uznany za
najbezpieczniejsze miejsce ocalenia i prezerwacji oficjalnych dokumentów dotyczących jednego z najważniejszych
rozdziałów historii Polski z czasów II wojny światowej.
W latach 1999-2001, Herbert Hoover III, Prezes Izby Nadzorczej Instytutu Hoovera oraz Dyrektor
Naczelny Hoovera John Raisian przekazali Ministerstwu Spraw Zagranicznych w Warszawie ponad sto pojemników
z mikrofilmami zawierającymi półtora miliona starannie zinwentaryzowanych dokumentów będących
spuścizną po Rządzie Polskim na Uchodźstwie, oraz archiwa polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z
czasów wojny, jak również dokumenty archiwalne Władysława Andersa, Stanisława Mikołajczyka, a także
zapisy Ambasady Polskiej w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i w Związku Radzieckim.
Dzięki współpracy Instytutu Hoovera z Polskim Archiwum Państwowym zakończył się prawie dziesięcioletni
projekt zabezpieczenia polskich zbiorów archiwalnych ofiarowanych przez Rodaków na Obczyźnie.
Przedsięwzięcie to zostało hojnie sponsorowane przez Nadzorcę Instytutu Hoovera Tada (Tadeusza) Taube’ go,
urodzonego w Krakowie, amerykańskiego komentatora i biznesmena z San Francisco, odznaczonego Krzyżem
Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Wśród dokumentów przekazanych w Warszawie, obecnie dostępnych w Archiwum Akt Nowych, znajduje
się ponad 30 tysięcy ankiet archiwalnych dotyczących wkroczenia wojsk sowieckich do Polski, zbrodni
popełnionych przez NKWD, ( a także przez lokalne mniejszości narodowe) oraz plebiscyty o przyłączeniu
Ziem Wschodnich do ZSRR. Najważniejsza część zbiorów dotyczy informacji o losach wielu z 1,4 miliona
Polaków, żołnierzy Września, ich rodzin, dzieci i starców wywiezionych w głąb Rosji do obozów pracy
przymusowej w sowieckich gułagach Kazachstanu, Kaukazu i Syberii w następstwie masowych deportacji
w latach 1940-1941. Oprócz tego jest także ponad 10 tysięcy zaświadczeń o zwolnieniu Polaków z sowieckich
obozów pracy i miejsc zesłania oraz o formowaniu Armii Polskiej na terytorium ZSRR na podstawie układu
polsko-radzieckiego Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 r. Specjalne miejsce zajmują wszelkie„poloniki”oraz źródła
informacyjne w postaci raportów , biuletynów, listów, kwestionariuszy, map, relacji, wspomnień, pamiętników,
licznych fotografii a także dokumenty personalne dotyczące organizacji Armii Andersa w ZSRR, a następnie jej
ewakuacji na Bliski Wschód Liliana Osses Adams. (Copyright Maj 2006)
Ciąg dalszy w
następnej Gazetce
kwietniowej.
5
MONUMENTALNE POSĄGI SAKRALNE
MATKA BOŻA
Niewątpliwie największą figurą Matki Bożej na świecie , będzie – w tej chwili w budowie
statua w sanktuarium Montemaria pod wezwaniem Marii Matki Ubogich na Filipinach
i liczyć będzie 102 m. wysokości. Od jej podstawy do korony na głowie prowadzić będzie
1001 schodów i to będzie najwyższy punkt centrum pielgrzymkowego w południowej
części miasta Batangas. Obok statuy planowana jest budowa kaplicy Matki Bożej, ogród
różańcowy, Droga Krzyżowa, dom rekolekcyjny, kaplice adoracji Najświętszego Sakramen
tu, Miłosierdzia Bożego i św. Józefa.
FIGURA CHRYSTUSA
Chrystus Zbawiciel (Christo Redentor) jest drugą co do wielkości figurą, gdyż ma 100 m
Statua Chrystusa jest pięknie usytuowana, gdyż stoi na szczycie granitowego wierzchołka
wzgórza Corcovado (710 m.) górując nad Rio de Janeiro.
Pomnik zaprojektował Paul Landowski, francuski rzeźbiarz polskiego pochodzenia.
Z oddali Chrystus jest rozpoznawalny w typowym chrześcijańskim geście z ramionami
rozpostartymi ku miastu i światu a zarazem w kształcie krzyża.
Widok ze wzgórza jest wspaniały a nawet oszałamiający, gdyż kilkunastu milionowa
stolica Brazylii „leży u stóp”. W kaplicy u stóp monumentu Chrystusa odprawiane są
msze św. w języku portugalskim i angielskim. Jest tu również centrum pielgrzymkowe.
Młode pary zawierają tutaj związki małżeńskie. Ostatnio są modne protesty globalistów,
którzy zawieszają u ramion Chrystusa widoczne z daleka hasła Do pomnika można
dojechać kolejką linową lub drogą,do stacji, a stamtąd dojść schodami (222 stopnie) do
platformy widokowej, lub dojechać windą albo ruchomymi schodami.
Ta imponująca statua została wybudowana w 1931 r. Odwiedza ją 1 mil. turystów na rok.
Statua Wolności w Nowym Jorku 96 m.; Matka Boża Pokoju – Santa Clara – 32 stopy.
Krzyż na Giewoncie 17 metrów.
——————————————-
CIEKAWOSTKI
Według sondażu, Włosi najczęściej modlą się do : św. ojciec PIO (31%); św. Antoni (25%);
Matka Boża (9%), dalej w/g kolejności: św. Franciszek z Asyżu; św. Rita; św. Józef; Pan
Jezus; św. January; św. Roch; błog. Matka Teresa z Kalkuty; św. Agata; św. Gerard.
—————————————-
Jolanta i Aleksander Kwaśniewski wzięli potajemnie ślub w kaplicy Pałacu Prezydenckiego
na kilka tygodni przed zakończeniem kadencji prezydenckiej. Ślubu udzielił ks. płk. Jan Domian.
Kwaśniewscy są w cywilnym związku małżeńskim 26 lat. Jolanta Kwaśniewska jest osobą wierzącą,
więc ślub jest ważny. Kwaśniewski niegdyś deklarował się jako niewierzący, ale jest
świadkiem w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II. Kwaśniewscy jako jedyni dostąpili tego
zaszczytu przejechania się papieskim papamobilem w czasie jednej z wizyt Ojca Świętego w Polsce
W ub. tygodniu w audycji Tomasza Lisa „Co z tą Polska”- mówił, że wykłada na jezuickim uniwersytecie
w USA i bardzo mu się podoba, bo jest to zakon bardzo nowoczesny i zażartował:
„ nawet się zastanawiam, czy nie wstąpić do tego zakonu”.
——————————————-
W Chojnicach koło Bydgoszczy, – do właściciela firmy pogrzebowej T. Porożyńskiego, przyszła
rodzina zmarłego przynosząc ubranie w którym ma być pochowany nieboszczyk, i jego telefon komórkowy
z ładowarką, oświadczając całkiem poważnie, że taka była ostatnia wola zmarłego, który ma
zadzwonić do rodziny, jak już będzie w niebie. Pracownica zakładu pogrzebowego dopilnowała
by włączona komórka znalazła się w trumnie. Na szczęście uroczystości pogrzebowych nie
zakłócił telefon od zmarłego. Moda na telefony komór. do trumny dotarła do Polski z zachodu .
6
LISTY DO REDAKCJI
Pan dr. Zbigniew Mróz napisał bardzo interesujący i ważny w sensie tematyki poruszanych
artykułów w Naszej Gazetce. Przeczytajmy:
Szanowny Panie Gabrielu: Gratuluje ciekawego lutowego numeru NASZEJ GAZETKI. Szczególnie interesujące
dla mnie były historie zakonu Jezuitów, których nie znałem mimo,że jestem absolwentem jezuickiego
Uniwersytetu Santa Clara (MBA). Nie miałem ani jednego profesora Jezuity ani religijnej indoktrynacji, co
świadczy, że Jezuici dzisiaj są dobrymi świeckimi edukatorami. Przesyłam pozdrowienia E. Z. Mróz
Dziękuję za ciekawe spostrzeżenia i pozdrowienia.
Następny bardzo sympatyczny list otrzymałem od miłych i długoletnich czytelniczek N. Gazetki z Pittsburga
Pani Teresy Chont z Mamą. Oto treść:
Panie Michta! Bardzo dziękujemy za Naszą Gazetkę. Z ciekawością czytamy ją i jesteśmy wdzięczni dla Pana
za wszystkie wiadomości, a przede wszystkim za Kalendarz Wydarzeń Historycznych, który przypomina nam
historię o której nie powinniśmy na emigracji zapomnieć. Moja Mama zabiera wszystkie egzemplarze Gazetki
na pamiątkę do Polski. Z poważaniem i pozdrowieniami dla Pana i Pańskiej Rodziny -Teresa Chont z Mamą
Serdecznie dziękuję za pozdrowienia i komplementy pod adresem Gazetki szczególnie dotyczących
kalendarza, gdyż jest to pierwsza publiczna pochwała tej stałej rubryki. Muszę przyznać, że jest to dla mnie dość
pracochłonna pozycja do opracowania, ale jak widać pożyteczna dla Czytelników i to mnie cieszy jako redaktora
Nie jest to pierwszy przypadek wiezienia Naszej Gazetki do Polski. Niektórzy mnie proszą o starsze numery, lub
o wysyłanie pod wskazany adres. Uwaga! Redakcja posiada różne numery Gazetki do odstąpienia,dzięki pozosta
łością po uzupełnieniu kolekcji periodyków polonijnych w archiwum państwowym wToruniu i innych ośrodkach
Dziękuję za przysłane pozdrowienia Państwu Eli i Bronkowi Kobierskim z wycieczki do Chile i Argentyny,
Pani Wandzie Dejka z Brzegu, Polska ; Panu Józefowi Xiężopolskiemu z Castro Valley,
List z Księgarni Naszego Dziennika dotyczący książki „Utracone dzieciństwo” omówię w innym numerze NG.
Ciekawy list od harcerzy z Kazachstanu do naszych harcerzy w Martinez (przyszedł na ręce R. Urbaniaka)
wydrukuję w następnej Gazetce). Niezwykle urzekające slajdy otrzymałem od ks. Kazimierza Muszyńskiego
(RI), p.t. „Fascynujące obrazy… Byłem nimi oczarowany i postanowiłem się tym podzielić ze znajomymi
również przez komputer. W dobrej wierze wysłałem dalej. Kilka osób mi podziękowało, natomiast dwóch panów
zaczęło się w tym dopatrywać pewnej prowokacji. „Na jednym obrazie jest wspomniany Bóg, ale czy to „ten
nasz”? Dalsze komentarze są nawet b.obrzydliwe.Co gorsza, te swoje uwagi rozesłali do wszystkich tych,którym
ja wcześniej wysłałem obrazy, gdyż umieściłem na „portalu” listę odbiorców. A to już jest b. b. niegrzecznie.
S TOPKA R EDAKCYJNA
N asza G azetka jest niezależnym
miesięcznikiem kulturalno-społecznym,
ukazującym się na terenie San Francisco Bay–Area.
Gazetka jest finansowana z dotacji otrzymywanych od Czytelników
i skromnych oszczędności redaktora. Gazetka rozprowadzana jest tylko
drogą pocztową. Uwagi i listy proszę kierować na adres:
Gabriel Michta
2221 L Street, Apt. A ,
Antioch, CA. 94509
e-mail: G.MICHTA@yahoo.pl
● Dziękuję wszystkim, którzy pamiętali o prenumeracie Gazetki.
7
K ALENDARZ W YDARZEŃ H ISTORYCZNYCH
MARZEC
1. III. 1954 Na atolu Bikini na Pacyfiku Amerykanie przeprowadzili testy z bombą wodorową o sile
odpowiadającej 600 bombom zrzuconym na Hiroszimę.
1. III. 1933 Przez Kraków do Przeworska przejechał pociągiem rabin-cudotwórca I.M. Alter. Na dworcu
witało go kilka tysięcy zwolenników.
4. III. 2006 Kalifornijska unia kredytowa POLAM z Redwood City otwarła swój pierwszy oddział poza
Kalifornią w New Britain (Connecticut). Otwarcia dokonał dyr. Polamu Z. Zakrzewski, który
głównym menedżerem oddziału Polamu w New Britain, mianował Danutę Siemińską.
5. III. 1946 Premier W. Brytanii W. Churchill będąc w USA w przemówieniu w obecności prezydenta H. S.
Trumana zaapelował o współpracę przeciw komunizmowi, używając słowa „żelazna kurtyna”.
6. III. 1988 Irackie wojsko dokonało za pomocą broni chemicznej masakry 5 tyś. mieszkańców kurdyjskiego
miasta Halabdża. M.inn. za tę potworną zbrodnię Sadam Husajn został skazany na śmierć.
7. III. 1596 Zygmunt III Waza opuścił zamek na Wawelu wraz z żoną i dworem udając się do nowej stolicy
Polski do Warszawy którą ogłoszono17.III 1596 Podróż odbyto płynąc trzema statkami po Wiśle
7. III. 1945 NKWD aresztowało generała Armii Krajowej Augusta Emila Fieldorfa. Po sfingowanym
procesie Fieldorf został powieszony w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie i potajemnie
pochowany w nieznanym do dziś miejscu.
7. III. 1953 Aby uczcić śmierć nieodżałowanego Stalina, nazwę miasta Katowice zmieniono na Stalinogród.
9. III. 2006 W wieku 90 lat zmarła Hanka Bielicka , bardzo popularna polska artystka komediowa.
10. III. 1945 Amerykanie dokonali nalotu dywanowego na Tokio. Zginęło około 100 tyś. ludzi.
11. III. 2004 Muzułmańscy terroryści dokonali zamachu bombowego w Madrycie, gdzie zginęło 190 osób,
a ponad 1800 zostało rannych.
12. III. 1938 Rząd austriacki przyjął uchwałę o wcieleniu Austrii do III Rzeszy, po wkroczeniu wojsk niemiec
14. III. 1879 W Ulm, w rodzinie żydowskiej, urodził się Albert Einstein, jeden z najwybitniejszych fizyków w
historii nauk. Po dojściu Hitlera do władzy wyjeżdża w 1933 r. do USA. Pracuje na uniwersytecie
w Princeton, gdzie – szczególnie za teorię względności – dostaje Nagrodę Nobla.
14. III. 1980 W katastrofie samolotu Ił-62 należącego do Lot-u zginęło 87 osób, w tym piosenkarka A. Jantar
21. III. 1990 Minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski złożył pierwszą oficjalną wizytę w
kwaterze głównej NATO w Brukseli. Polska została przyjęta do Paktu Atlantyckiego w 1999 r.
22. III. 2004 W Izraelskim ataku rakietowym w Strefie Gazy zginął niewidomy przywódca Hamasu – szejk
Ahmed Jassin. Rakieta zabiła przy okazji jego dwóch ochroniarzy i kilkunastu cywili.
24. III. 1945 W Krakowie ukazał się pierwszy numer katolickiego „Tygodnika Powszechnego”.
24. III. 1989 Tankowiec MT „Exxon Valdez”wpłynął na skały w zatoce Alaska. Z ładowni wyciekło blisko
35 milionów galonów surowej ropy naftowej, w wyniku czego skażonych zostało ok.1900 km.
linii brzegowej. Usunięcie szkód wyrządzonych przyrodzie kosztowało dziesiątki milionów dol.
27. III. 1977 Na lotnisku na hiszpańskiej wyspie Teneryfa doszło do zderzenia dwóch boeingów, w wyniku
którego zginęło 560 osób.
29. III. 2004 Zakończono procedurę rozszerzenia NATO o nowych członków. Do paktu przyjęto: Bułgarię,
Estonię, Litwę, Łotwę, Rumunię, Słowację i Słowenię.
29. III. 1945 Pod pozorem prowadzenia rozmów NKWD aresztowało i uprowadziło 16 przywódców
Polski Podziemnej.
30. III. 1981 Zaledwie 69 dni po rozpoczęciu pierwszej kadencji, miał miejsce zamach na Ronalda Reagana
Prezydenta postrzelił John Hickley jr.. Chirurdzy poddali Reagana operacji, aby usunąć kulę,
która o kilka centymetrów ominęła serce.
31. III. 1959 Dalajlama został zmuszony do ucieczki z Tybetu do Indii, gdzie otrzymał azyl polityczny. W
mieście Dharamsali kieruje emigracyjnym rządem Tybetu. W 1989 r. został laureatem pokojowej
Nagrody Nobla.
8
9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *