KWIECIEN 2015 – Tekst

Pozytywne zmiany… dalszy ciąg ze strony 2-giej.
Dotychczas podstawy polskiego sukcesu była tania siła robocza, której dotychczas używały
zachodnie firmy europejskie i amerykańskie. W ten sposób Polska przekształciła się w wielkiego
dostawcę usług i części. Ale ta przewaga szybko się wyczerpuje. Największym wyzwaniem polskiej
gospodarki jest uniknięciem pułapu i średnich dochodów, które może zatrzymać kraj na obecnym
poziomie rozwoju. Polacy za mało oszczędzają i inwestują w gospodarkę, by uczynić ją z dostawcy
Europy Zachodniej gospodarkę opartą na przedsiębiorstwach innowacyjnych i działających w
skali globalnej. Od 2004 do 2011 średni poziom oszczędności wyniósł w Polsce 17 % PKB a
poziom inwestycji 21 % PKB. Wartości te są znacznie niższe od średniej unijnej. Obecne wydatki
na badania i rozwój w Polsce wynoszą 0,85 %, chociaż Mateusz Szczurek minister finansów,
przewiduje ich wartość do 2 % PKB w 2020 roku. Daniel Boniecki, konsultant warszawskiego biura
firmy Mc Kinsay identyfikuje trzy główne dziedziny zmian dla Polski zamknięcie luki produkcyjności
w stosunku do Europy Zachodniej, inwestycje szybko rosnącego przemysłu ( np. w produkcji
maszyn specjalistycznych oraz zwiększenia udziału w handlu światowym. Obecna produktywność
na godzinę polskich firm sięga 60 % produktywności UE. Przyczyny są różnice w kwalifikacjach i
wyposażeniu technicznym a częściowo złe zarządzanie.
Większość firm działa w zbyt małej skali albo koncentruje się na krajowym lub regionalnym
rynku. Jedyną prawdziwą globalną polską firmą jest KGHM, jedną z największych światowych
kopalni miedzi i srebra.
Inną polską bolączką jest demografia. Polska ma jeden z najniższych przyrostów demograficznych
w UE i pozostaje krajem emigracji. Do Polski może wpłynąć fala wielkiej emigracji z
Ukrainy… Jestem przekonany, że jedną z najsilniejszych naszych motywacji jest pragnienie
zostawienia po sobie autentycznych dokonań zbudowania firmy wytwarzającej nowoczesne,
sprzedawane na świecie produkty, dokonanie odkryć naukowych, uzyskanie patentów na
oryginalne rozwiązania i technologie.
Redaktor Naczelny Andrzej Jan Szyprowski
——————————————————
P.S. Skoro tak dobrze, to dlaczego mamy tyle strajków i narzekań ? Dlaczego wyjechało z Polski w ostatnich
latach 3 miliony – młodej, wykształconej emigracji ? Jestem otwarty na wszelką dyskusję na ten temat. Czekam.
–—————————————————————————————————————————————————————-
Kalendarz wydarzeń Polonijnych – San Francisco – Bay Area – Martinez
2.IV.2015 W polskich kościołach ( np. w Martinez) : Tridum Pashalne – Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka
Sobota. Wielki Czartek – mycie nóg i całowanie ich przez duchownego 12 -u apostołom. Msza 7:30 pm
3.IV.2015 Wielki Piątek . Adoracja Krzyża Świętego godz. 7-ma wieczorem. Mszy Świetej nie ma w tym dniu.
4.IV.2015 Wielka Sobota. – święcenie pokarmów w koszyczkach co pół godz. od 10:00 am do 1-szej po południu.
Świecenie wody i ognia przed Mszą Św. O godz. 7:30 wieczorem.
12.IV.2015 Inauguracyjna Msza Św. polskich parafian z Union City do nowego kościoła w San Leandro: Matki
Bożej Patronki Dobrej Rady (Our Lady of Good Counsel – 2500 Bermuda Ave.) której proboszczem jest
ks. Jan Rudzewicz) początek godz.12:30. Kościół, który Polacy używali przez kilkanaście lat w Union
City , został sprzedany przez Diecezję w Oakland – arabskiej społeczności, która używa go jako meczet.
Polska parafia została przeniesiona do San Leandro na życzenie parafian i za zgodą Diecezji w Oakland.
3.V.2015 224 rocznica Konstytucji 3-go Maja, będzie obchodzona w Golden Gate Park w San Francisco – 3 Maja
W programie Koncert Golden Gate Park Band Shell, Łowiczanie Polish Folk Ensemble of San Francisco
The John Paul II Polish Language School and Sokoły. Organizatorem jest The Polish American Congress
Northern California Division, The Home Army Veterans’ Association. Początek od 1-szej pm do 3:00 pm
9.V.2015 Zatoka Poezji – IX Spotkanie poetycko-muzyczne. W programie: muzyka, piosenki, wiersze, fotografia,
malarstwo i grafika. Rozpoczęcie programu o godz. 7,00. Wstęp $ 20.oo od osoby, dla studentów $
10,oo. Miejsce : Ośrodek East Bay Polish American Association, Martinez, 909 Mellus Str.
30.V.2015 Festiwal Polski w Belmont. Występ zespołów tanecznych, muzycznych. Różnorodność stoisk. Duży
wybór artykułów konsumpcyjnych i napoi orzeźwiających Organizatorem jest Kongres Polonii Amerykańskiej
Północnej Kalifornii. Początek o godź. 11:00 Twin Pines Park, 20 Twin Pines Park, Belmont, CA
7.VI.2015 Boże Ciało – procesja parafian polskiego kościoła ulicami w Martinez do 4 – ch ołtarzy i do kościoła św.
Katarzyny Sieneńskiej. Sypanie kwiatów przez młodzież pod nogi duchownego niosącego monstrancje
14.IV.201 Piknik EBPAA w Concord w Parku przy ulicy Cowell. Piknik zacznie się Mszą św. polową w Parku o
godz. 10:00. Różnorodność stoisk na pikniku oraz gier dla dzieci. Duży wybór polskiego jedzenia oraz
napoi (w tym piwa polskiego: Żywiec, Okocim, Łomża i inne) Serdecznie zapraszamy na piknik !
3
Prezydent Komorowski z wizytą na Ukrainie
W niedawnej wizycie Komorowskiego w Kijowie, odwiedził Radę Najwyższą podczas jej posiedzenia.
Skorzystał z tej okazji, aby odczytać przesłanie do Narodu Ukraińskiego, w którym podaje rękę deputowanym .
Wizyta ta odbiła się szerokim echem w świecie polityki. Wszyscy zgadzają się z tym, iż wsparcie dla
Narodu Ukraińskiego jest niezbędne w odzyskaniu Krymu. Nie ulega kwestii, że trzeba zakończyć rozlew krwi na
Wschodniej granicy Ukrainy. Podawanie ręki Ukrainie, nie może być bezwarunkowe. Jest wiele spraw, które łączą
oba narody (polski i ukraiński), lecz jest też wiele ważnych niedawnych zaszłości, które te narody dzielą.
Pojednanie o którym mówił prezydent Komorowski jest pożądane, ale musi być oparte na zbrodni
Wołyńskiej, której się dopuściły zorganizowane oddziały Ukrainy na bezbronnej ludności polskiej. Nie można
dopuścić do tego, aby Parlament Ukraiński zapomniał o tym co stało się na Wołyniu. To tak, jakby Komorowski
godził się na to, że Niemcy będą naginać holocaust.
W tym wypadku nawiązać należy do przyjętej przez Radę Najwyższą Ukrainy – ustawy, która uznaje
status prawny uczestnikom walki o niezależność kraju w XX wieku, w tym członków UPA i UON. Ustawa przewiduje
możliwość zapewnienia weteranom i ich rodzinom zniżek i innych socjalnych gwarancji, uznaje odznaczenia i
stopnie wojskowe walczących o niepodległość, które przyznano im w formacjach w jakich służyli. Zakłada się też,
karać wszystkich tych, którzy okazywaliby lekceważenie dla weteranów i negowaliby ich celowość walki.
Niestety, w Radzie Najwyższej Ukrainy honorowane są i upamiętniające postacie, które dowodziły
zbrodniczym działaniem UPA, która mordowała na Wołyniu polską społeczność. Postępowanie Komorowskiego
to obraza dla ofiar zbrodni Wołyńskiej, dlatego należy nalegać na przez. Komorowskiego, ab odciął się od wszelkich
działań, które maja taki skutek, że Polacy mogą czuć się po prostu obrażeni . Gloryfikowanie UPA i przyjęta ustawa
która przyznaje specjalny status UPA w historii Ukrainy i wskazuje na to, że na jej postawie można ścigać
wszystkich, którzy będą kwestionować to, iż UPA jest organizacją ludobójczą, zbrodnicza – to jest hańba . To
policzek wymierzony państwu Polskiemu i prezydentowi Komorowskiemu.
Wiele organizacji zwróciło się do prezydenta, aby ten odciął się od od Ukraińskich nacjonalistów, aby
potępił ten akt i wypowiedział się krytycznie, nawiązując do zapisu i karaniu tych którzy negowaliby cel walki UPA,
zwrócił się do władz ukraińskich, by te ścigały np. Kalitę i Gawlikowskiego na mocy ustawy przyjętej przez Parlament
Ukraiński. Uważają oni, że to co zdarzyło się na Wołyniu, to ludobójstwo a UPA to zbrodnicza organizacja.
Będziemy o tym przypominać i dopominać się o prawdę na Wołyniu.
UPA walczyła podczas II Wojny Światowej zarówno przeciw Niemcom i ZSRR
Od wiosny 1943 także działaniami zbrojnie przeciw ludności polskiej na
Wołyniu, Polesiu i Galicji Wschodniej, zmierzającej do całkowitego usunięcia z
tych terenów ludności polskiej. Szacuje się, że w wyniku działań UPA zginęło
około 100 tyś. Polaków.
Jak może tych wydarzeń nie pamiętać Komorowski, który ma wykształcenie
historyka. W ogóle, mamy urodzaj na historyków.Tusk z wykształcenia
historyk. Bronisław Geremek też był historykiem. Doradca Komorowskiego
(były członek, towaszysz PZPR) prof. Tomasz Nałęcz, też
historyk . Nikt tych podstawowych faktów na szczytach władzy nie
pamiętał i nie pamięta . To zadziwiające.
Przy takiej ustawie, przemyca się nieprawdę, by oczyścić faszystowskich bandytów, banderowców.
Komorowski dostał w twarz od Ukrainy, a Polska od Komorowskiego. Poprzedni prezydent Kaczyński – rzeź na
Wołyniu – nazwał ludobójstwem. Dla Komorowskiego były to tylko spory i swary. Po co tam pojechał ? Gdy
Parlament Ukrainy przyjmuje ustawę gloryfikującą UPA, żeby dostać w twarz ? No to dostał i dostało się również
całej Polsce.
Pamiętam, że kilka lat temu – pisałem w Naszej Gazetce bardzo źle o Świerczewskim (notoryczny pijak,
fatalny strateg). Gdzie są teraz wszystkie te szkoły, ulice Świerczewskiego , które bohater ZSRR za komuny miał w
każdym polskim miasteczku. Tysiące wycieczkowiczów każdego lata udawały się w Bieszczady pod Baligród, aby
się pokłonić wielkiemu pomnikowi Świerczewskiego, który nawet nie znał polskiego języka, ale był wysoko postawiony
na szczeblach władzy w rządzie polskim. Jak wiemy, zginął niespodziewanie pod Baligrodem z rąk UPA .
Jakoś Sejm Polski nie podejmuje uchwał, aby ścigać każdego, kto złe słowo powie o Świerczewskim.
–—————————————————————————————————
Wiadomości Lokalne :
Polski Real Estate Agent
KASIA JASZCZOLT – CalBRE# 01890778
PACIFIC FIRST REALTY
Direct: (925) 768 – 8323
Email: 001Kasia@gmail.com
———————————————————————————————————
ZENON RUDZEWICZ – Kompozytor, dyplomowany nauczyciel muzyki
organowej i fortepianu Antioch, California, USA
A MESSENGER of DIVINE MERCY – +1 (925) 978 2114 /Home Number/
ZENONRU@YAHOO.COM youtube.com/zenonrudzewicz
4
Śladami powstania kilku prastarych świątyń w Polsce, słynących z
Objawień, Cudownych Uzdrowień i innych otrzymanych Łask Bożych
Historia św. Lipki
Święta Lipka to miejscowość na Mazurach (wojew. Warmińsko-Mazurskie), obiekt sakralny, którego
gospodarzem byli niegdyś Krzyżacy a obecnie patronami są Jezuici. Święta Lipka to miejsce bardzo znane,
słynące z wielu udokumentowanych cudów, które spłynęły na wiernych, błagających o litość, łaski Boże lub
odwrócenie nieszczęśliwego losu. Ludzie skrzywdzeni przez los, bądź znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji
życiowej, – zawierzyli swe błagania i prośby Nawiedzonej Najświętszej Marii Panny, która jest patronką tego obiektu
sakralnego. Obejście krużgankowe jest pięknym i zabytkowym,dawnym barokowym obiektem architektonicznym
czternastego stulecia.
Legenda mówi, iż w lochach Kętrzyńskiego zamku, więziony był pewien skazaniec, który w czasie bezczynnego
siedzenia wyrzeźbił drewnianą figurkę świętej. Po wyrzeźbieniu jej, został w cudowny sposób uwolniony
z więzienia. Rzeźba ta została przez niego zawieszona na przydrożnej lipie, przy drodze często uczęszczanej
przez ludzi. Ponieważ miejscu temu przypisywano wiele cudów, z czasem z tej okazji wybudowano w pobliżu lipy
kaplicę, która obsługiwali krzyżaccy księża z Kętrzyna. Ponieważ kaplica ta była w dalszym ciągu nawiedzana
różnymi cudami, księża postanowili z biegiem lat rozbudować tę kaplicę do rozmiarów bazyliki.
Najstarszym udokumentowanym zapisem w Kapitule Płockiej jest informacja, iż w roku 1473, wierni
chodzą na odpusty do Prus, gdzie w Świętej Lipce jest odpowiednie miejsce. Natomiast z przywileju Wielkiego
Mistrza Krzyżackiego Johanna von Tiaffena (z roku 1491) wynika, ze z czasem do kaplicy świętolipskiej, zaczęły
ściągać tłumy wiernych z wielu krajów Europy. Przybył tu także Wielki Mistrz Krzyżacki w Prusach Zakonnych
Albrecht Zezowaty. Kaplica w Świętej Lipce została z biegiem lat zniszczona . Aby odstraszyć pielgrzymów – na
miejscu kaplicy, postawiono szubienicę. Ale widząc, że pielgrzymi w dalszym ciągu przywozili z sobą cenne towary
i pieniądze, nie chciano zmarnować takiej szansy zarobkowania.
Dzięki staraniom Stefana Sadorskiego okoliczni mieszkańcy szybko przystąpili do odbudowy Kaplicy
o wymiarach 40 X 26 stóp. Uroczystej konsekracji tego miejsca dokonał biskup Warmiński – Szymon Rudnicki 19
listopada 1619 r. Na fasadzie kaplicy znalazły się trzy herby: Zygmunta III Wazy, księcia pruskiego Jana Zygmunta
i biskupa Szymona Rudnickiego.
Zaginioną cudowną figurę, zastąpił obraz Matki Bożej Świętolipskiej, która dalej wisi na lipie, rosnącej
na środku miejsca konsekrowanego. Sława tego miejsca sięgała daleko. Do Świętej Lipki przybywali pielgrzymi
nie tylko z Warmii ale i z dalekich miast naszego kraju. Znalazł się wśród nich nawet Królewicz Jan Kazimierz.
L icheń – historia powstania Ośrodka Maryjnego
Historia objawień w Licheniu sięga 1813 r. kiedy to Matka Boska objawiła się Tomaszowi Kłossowskiemu
rannemu żołnierzowi napoleońskiej bitwy pod Lipskiem. Las Grąbliński jest dla Sanktuarium Najświętszej
Marii Panny Licheńskiej miejscem szczególnym, gdzie rozpoczęła się wspaniała historia miejsca świętego do
którego każdego roku przybywają setki tysięcy pielgrzymów szukających Boga.
W latach 1850 – 1852 Matka Boża ukazała się w lesie w pobliżu Lichenia, pasterzowi Mikołajowi
Sikatce. Objawienie miało miejsce przy drzewie. Maryja prosiła o zbudowanie w miejscu objawienia – swiatyni.
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Królowej Polski w Licheniu (Starym, koło Konina – Wielkopolska) jest największa
w kraju świątynią, noszącą tytuł bazyliki. Jej budowę w 1999 pobłogosławił papież Jan Paweł II.
W miejscu obecnej świątyni stała pogańska świątynia
pośród odwiecznych dębów, w której dawni mieszkańcy czcili bóstwa.
Aż pewnego dnia ukazała się Maryja, wzywająca w swoich objawieniach
do pokuty. Po „potopie szwedzkim” (1655 – 1660), świątynia pogańska
została zrównana z ziemią, ale gdzieś w lesie zachował się przy drodze
krzyż w którym pastuszek M. Sitko wetknął obrazek Maryi bez sukienki
i korony. Inna historia wspomina żołnierza Tomasza Kłossowskiego w
1813 po bitwie pod Lipskiem, – leży śmiertelnie ranny na polu bitwy i
martwi się. Wtedy objawiła się Matka Boża i zapewnłla go, że wróci do
domu. Poleca mu odnaleźć obrazek, który przedstawia ją najwyraźniej
taką, jaka mu się ukazuje. Po długich poszukiwaniach w 1836 r. Tomasz
odnajduje taki obraz. Najpierw modlił się przed nim prywatnie. Później
zawiesza go w lesie Grąblińskim pod Licheniem. W latach 1850 – 1852
Matka Boża ukazuje się pasterzowi Mikołajowi Sitce, przekazując mu swoje przeslanie. Wzywa ona do nawróceń
i modlitwy szczególnie różańcowej, Przepowiada czasy epidemii, dając nadzieje osobom, które jej zaufają. Obiecuje
opiekę rodakom. Mikołaj Sitko otrzymał orędzie dotyczące obrazu Matki Bożej oraz mającego tutaj stanąć
kościoła. Gdy nadejdą ciężkie czasy, ci którzy przyjdą do tego obrazy i będą się modlić i pokutować – nie zginą.
Będę uzdrawiać chore dusze i ciała. Ile razy ten naród będzie się do mnie uciekał, nigdy go nie opuszczę i do serca
przytulę jako tego orła białego. Obraz ten, niech będzie przeniesiony w godniejsze miejsce i niech odbiera
publiczną cześć. Przychodzić do niego będą pielgrzymi z całej Polski i znajdą pocieszenie w swych strapieniach.
Ja będę królową mojemu narodowi na wieki. W tym miejscu wybudowany zostanie wspaniały kościół ku mojej
czci. Sanktuarium zostało ukończone w Licheniu w 2004 roku. Dalszy ciąg – na ten temat – czytaj na str. 6
5

K ALENDARZ W YDARZEŃ H ISTORYCZNYCH
Kwiecień
1.IV.1656 Król Jan II Kazimierz złożył we lwowskiej katedrze śluby, obierając
Matkę Boską Częstochowską za patronkę i Królową Polski i zapowiedział
walkę z najazdem szwedzkim aż do zwycięstwa .
2.IV.2005 W 9666 dniu swojego pontyfikatu zmarł papież Jan Paweł II
2.IV.1944 Rozpoczęły się walki 27 dywizji wołyńskiej AK (dowódca ppłk. J.Kiwerski) na zachód od Kowla
2.IV.1969 W katastrofie lotniczej polskiego samolotu pasażerskiego pod Zawoją zginęły 53 osoby
2.IV.1939 Popełnił samobójstwo Walery Jan Sławek, jeden z najbliższych współpracowników Piłsudskiego
3.IV.1940 NKWD rozpoczęło rozstrzeliwanie polskich jeńców w obozach w Kozielsku,Starobielsku i Ostasz
3.IV.1948 Prezydent USA Harry Truman podpisał Ustawę o pomocy dla zagranicy zwaną jako plan Marshalla
4.IV.1850 Los Angeles uzyskało prawa miejskie.
4.IV.1794 Zwycięska Bitwa pod Racławicami między powstańcami polskimi a wojskiem rosyjskim.
4.IV.1949 W Waszyngtonie został podpisany traktat północnoatlantycki powołujący do życia NATO
5.IV.1573 Otwarto w Warszawie pierwszy stały most na Wiśle.
5.IV.1883 Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski dokonali pierwszego w historii skroplenia tlenu.
6.IV.1830 Powstał Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich – to pełna nazwa mormonów.
6.IV.1910 Pojawił się kometa Halleya
6.IV.1943 Ukazała się powieść „Mały Książę” Antoine’a de Saint- Exupery’ego
8.IV.2005 W Watykanie odbył się pogrzeb papieża Jana Pawła II
8.IV.1909 W Kalifornii (Newport) zmarła Helena Modrzejewska jedna z najwybitniejszych aktorek polskich.
9.IV.1867 Senat USA ratyfikował zakup Alaski od Rosji (za cara Alexandra II ) na kwotę $ 7 200.000
9.IV.1966 Watykan unieważnił Index Librorum Prohibitorum (Wykaz Ksiąg Zakazanych) wprowadzony 1564
10.IV.2010 W katastrofie pod Smoleńskiem zginęło 96 ważnych osób w państwie w tym prezydent Polski
13.IV.1927 Po kilkunastu latach od katastrofy Tunguskiej dotarli naukowcy radzieccy w miejsce upadku .
13.IV.1957 Kościół Mariacki w Krakowie odzyskał ołtarz Wita Stwosza wywieziony przez Niemców
13.IV.1986 Jan Paweł II jako pierwszy w historii papież odwiedził synagogę.
13.IV.1943 Radio berlińskie podało komunikat o odnalezieniu zwłok 12 tys. oficerów polskich w lesie Katyń
14.IV.1865 W Waszyngtonie zwolennik Południa, aktor John Wilkes Booth zastrzelił Abrahama Lincolna.
14.IV.1912 Tuż przed północą, niezatapialny parowiec „Titanic” zderzył się z górą lodową w swym rejsie.
18.IV.1906 Tragiczne trzęsienie ziemi w San Francisco doprowadziło miasto do całkowitego zniszczenia.
18.IV.1955 Zgodnie z wolą zmarłego mózg Alberta Einsteina został zakonserwowany w formalinie do badania
19.IV.1770 Kapitan James Cook był pierwszym, który odkrył Australię.
19.IV.1993 W Waco zakończono oblężenie rancha gdzie sekta Davida Koresha stawiała opór Zginęło 81 osób
19.IV.1995 W Oklahoma City przy pomocy bomby zrobionej ze sztucznego nawozu dokonano zamachu na
budynek stanowy (biura, przedszkole). Zginęło 167 osób. Winowajca dostał karę śmierci.
21.IV.752 Według legendy 752 lata przed narodzeniem Chrystusa – Romulus i Remus założyli Rzym ,
dwóch bezdomnych chłopców, którymi zaopiekowała się wilczyca, karmiąc ich własnym mlekiem
21.IV.1936 Gramatyka języka polskiego, jaką się posługujemy obecnie została zreformowana w 1936 r.
24.IV.1940 Heinrich Himmler wydał rozkaz utworzenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
24.IV.2005 Papież Benedykt XVI zainaugurował swój pontyfikat.
25.IV.1937 Zmarł Michał Drzymała, chłop wielkopolski, będący symbolem walki z germanizacją w Prusach
25.IV.1943 Władze RP zwróciły się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w sprawie wyjaśnienia
zbrodni katyńskiej, ludowy komisarz do spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow, przekazał
polskiemu ambasadorowi w Moskwie Romerowi notę, o zerwaniu stosunków dyplomatynych.
ZSRR podał, że za zbrodnię katyńska odpowiadają Niemcy.
25.IV 1986 W nocy z 23 na 26 kwietnia , na skutek awarii w systemie chłodzenia w elektrowni atomowej w
Czernobylu eksplodował blok 4 reaktora. Z bezpośredniej przyczyny napromieniowania, zginęło
26 osób . Z powodu choroby popromiennej zginęły dziesiątki tysięcy osób . ZSRR nie podaje ile.
27.IV.1810 Ludwig van Beethoven zaprezentował jedna ze swych b. znanych kompozycji fortepianowych .
„Bagatelkę a-moll”, popularnie zwana „Dla Elizy”.
28.IV.1945 Na szosie w górach Włoch dokonano egzekucji na włoskim dyktatorze Benito Mussolinim,
którego odkryto ukrytego w samochodzie. Wyrok był wydany wcześniej przez partyzantów.
24.IV.1924 Kilka lat po 1-szej W ojnie Światowej zamiast marki wprowadzono zloty polski ,
który jest używany do dnia dzisiejszego .
28.IV.2001 Amerykański milioner Dennis Tito został pierwszym kosmicznym
turystą, płacąc za kilkudniowy lot $ 20 milionów.
29.IV.1934 Otwarto lotnisko Okęcie w Warszawie.
30.IV.1956 W wieku 56 lat śmiercią samobójcza zginął Adolf Hitler
30.IV.1940 W walce z oddziałami Wehrmachtu zginął major Henryk Dobrzański
ps. „Hubal”.
8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *