LUTY 2015 – Tekst

Nasza
GAZETKA
NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK KULTURALNO-SPOŁECZNY
NR.143 (12) ● SAN FRANCISCO ● BAY AREA
Luty 2015
Co jest do przeczytania w obecnej lutowej
Naszej Gazetce?
Strona
2 Kościelne „rewolucje” w Polskiej Kaplicy w Martinez
3 Putin i jego rodzinne sekrety
4 Rozmaitości polityczne i kulturalne w Polsce i na Świecie
5 Ciekawostki z Polski i ze Świata
6 Kalendarz Polonijny; Program Opery w San Francisco
7 Listy do Redakcji
8 Kalendarz Wydarzeń Historycznych
Czy zmiana miejsca ołtarza i pozycja kapłana przy nim to „rewolucyjna”
zmiana w kościele ? Nic podobnego – odpowiada o. Tabaczek, – to powrót
do kilkuwiekowej tradycji w Kościele, którą pamiętamy sprzed II Soboru
Watykańskiego (odbytego za papieża Jana XXIII od 11.X.1962 do 8.XII.1965 z przerwami)
Starsze pokolenie parafian pamięta Msze Św. sprzed omawianego soboru i nie
zobaczy żadnej różnicy, bo„ tenże sobór”nie wprowadził w liturgii zmian. Zmiany soborowe
dotyczą innych zagadnień religijnych a zmiany, które tak ochoczo wprowadziły kościoły w
liturgii wynikły przy okazji innych udogodnień (np. komunikatywnego języka narodowego w
liturgii, zamiast łaciny).
Nie ma jakiegoś ścisłego przepisu, gdzie można i jak ma się odprawiać liturgię.
W starożytności, czy później w średniowieczu kapłani odprawiali Msze Św, na skałach, gdzieś
w ukryciu, kiedy byli prześladowani. Papieże odprawiają Msze Św, np. Jan Paweł II na stadionie
w San Francisco (byliśmy na niej dużą grupą Polaków z transparentami), na Błoniach w Krakowie.
Pamiętam, jak pojechaliśmy (w większości parafianie z Martinez) w góry, około 30 lat temu
na kilkudniową wycieczkę wraz z ks. Leszkiem Bartoszewskim. Msza była zaplanowana przed
zachodem słońca na obranej górze. Każdy z nas niósł kamień pokutny na szczyt, gdzie urządzono
ołtarz i kapłan odprawił Mszę Św. Mamy nie zatarte wrażenia do dzisiejszego dnia.
O. Tabaczek, który jest inicjatorem zmiany, przemeblowania ołtarza w Martinez,
zamiast kazania zrobił dla wiernych wykład na temat zmian jakie miały miejsce w ostatnich posoborowych latach,
gdyż wielu parafian było zaskoczonych zmianą ustawienia ołtarza, aby kapłan odprawiał liturgię, tyłem do
wiernych, ale frontem do Boga, tak jak wszyscy wierni modlący się w kościele. O.Tabaczek mówił, że rozbijano
piękne i zabytkowe ołtarze kilofami, aby zrobić miejsce innym stawianym ołtarzom – gdzie kapłan zwrócony jest
twarzą do wiernych i cała celebracja liturgii była odprawiana na oczach wiernych w ich ojczystym języku. Co do
jednego na soborze, pierwotne zasady były przestrzegane. Ołtarze budowano w kierunku wschodu skąd przyszła
gwiazda Betlejemska. Teraz podczas liturgii jesteśmy wszyscy zwróceni wraz z kapłanem w kierunku wschodu.
( A propos, szkoda, że kościół w Martinez jest usytuowany na północ i ołtarz w nim też. Kościoła tego,
myśmy nie budowali i my go nie przestawimy. Kupiliśmy go od innego zgromadzenia religijnego,
któremu obce są założenia religii katolickiej).
Aby Msza Św. została dopełniona, kazanie jakie miał wygłosić ks. Tabaczek w tę niedzielę, zostało
wydrukowane i rozdawane wiernym, aby w domu w spokoju i zadumie poczytali kopie kazania Ojca Tabaczka.
Według dobrze poinformowanych źródeł, o. Mariusz Tabaczek pozostanie w kontakcie z kościołem w Martinez do
czerwca 2016 roku, kiedy to otrzyma doktorat. Wielu parafian odetchnęło z ulgą, wyrażając swoją radość, że ten
kapłan pozostanie z nami jeszcze półtora roku, a nie tak jak wielu myślało, że do czerwca 2015 r. Przepraszam za
wydrukowanie mylnej informacji. Uległem, jak wielu parafian mylnym przypuszczeniom, że to będzie ten rok.
Ojciec Mariusz Tabaczek jest pełen energii i wiedzy, którą wdraża w naszym środowisku. Parafianie
widzą, że ten kapłan ma wiele ciekawych pomysłów dla naszej parafii z którymi się dzieli. Jak da się zauważyć
autorytet tego kapłana rośnie i ma duży wpływ na wiernych. Jesteśmy pierwszym polskim kościołem w Północnej
Kalifornii wprowadzającym taki porządek liturgii Mszy Św. Nie dochodzą do nas żadne słuchy, aby Polskie Kościoły
w San Francisco, San Jose czy w Sacramento, miały przywracać przedsoborowy porządek odprawiania liturgii.
W amerykańskich kościołach katolickich, też nie widzę generalnych zmian. Jedynie w Martinez, przy tej samej ulicy
– co nasza polska kaplica przy Mellus Street, jest kościół prowadzony przez niezreformowanych „ lefeblistów”,
którzy celebrują Msza Św. w pięknym rycie, niezmienionym od kilkuset lat.
(Marcel Lefebure był francuskim biskupem katolickim, który odmówił zaakceptowania niektórych zmian
II Soboru Watykańskiego. Nie zaakceptował również treści zmian w mszale dokonanego przez papieża Pawła VI.
Za tę subordynację względem Soboru, biskup Lefebure został odsunięty od Kościoła Katoliciego, wraz ze swoimi
wiernymi. Dopiero w ostatnich kilkunastu latach – bardziej tolerancyjnie potraktowano „odszczepienie biskupa
Lefebure”, a po jego śmierci, pozwolono zbłądzonym owieczkom na powrót na łono rodzimego Kościoła
Katolickiego. Nie wszyscy jednak zgodzili się na ten kompromis. Nastąpił rozłam wśród wiernych Lefeblistów.
Ci z Martinez znaleźli się w tej rozłamowej grupie i tak „prowadzą” do dziś swój „Katolicki Kościół” w oderwaniu
od Watykanu. W skali światowej jest to dość liczna grupa (dochodząca do kilkuset tysięcy wiernych” mająca
wybieralne zwierzchnictwo. Oni mówią, iż ich wiara sięga korzeniami do pierwotnego kościoła chrześcijańskiego
———————————————————————————
Recenzja filmu „Karolina” w reżyserii Dariusza Reguckiego
Po bardzo zachwycających recenzjach w prasie dla filmu „Ida” oraz po nagrodach jakie już otrzymał
ten film i jest nominowana do Oscara (rozdawanie Oscarów w połowie lutego), trudno przeciwstawić mu inny film,
który na pewno nie zdobędzie takiego rozgłosu jak „Ida”, ale z punktu widzenia nas katolików, jest filmem bardzo
ważnym. Uprzedzona prasa i krytycy już orzekli, że jest to „Kościółkowy banał” lub „religijny gniot”.
Fabuła tego filmu nie jest zmyślona, treść sztuki napisało samo życie. Film promuje niepopularne
w obecnym świecie, bardzo ważne cnoty chrześcijańskie, jak : czystość, poświęcenie swego życia dla obrony
wyznaczonych wartości. Treść tego filmu, pokazuje, iż Kościół uznał jej śmierć męczeńską za obronę zasad wiary.
dalszy ciąg recenzji filmu „Karolina” na stronie 3-ciej
2
16 – letnia dziewczyna, Karolina Kózkówna, miała być zhańbiona przez rosyjskiego żołdaka, który
z chęci zaspokojenia swej żądzy seksualnej, zapragnął cnoty młodziutkiej dziewczyny. Karolina pochodziła z
biednej wiejskiej rodziny, była bardzo wierzącą , jednak czystość swego życia i ciała, ceniła bardzo wysoko. Wolała
przypłacić życiem niż zhańbić swą cnotę. Toteż zginęła w obronie swej niewinności – przebita kilkakrotnie
bagnetem na wylot.
Wielu osobom ta niepoprawność – obyczajowo polityczna, czyli fabuła tego filmu, nie odpowiada.
Nie chcę wprawdzie tego tematu, jako szeroko rozumianej dyskusji na szpaltach „Naszej Gazetki”, ale bardzo mi
przypadła do gustu obrona tej treści filmu (czyli życia błogosławionej męczennicy Karoliny) przez mojego krajana z
Miechowa, Krzysztofa Włodarczyka, który w jednym z kolorowym tygodników podjął się obrony tego filmu wynikajacego
z przesłanek czysto religijnych.
———————————————————————————
Dobierając interesujące tematy do „Naszej Gazetki” sprawdzam treść fabuły
pod względem historycznym w różnych źródłach wiedzy (encyklopedia, google czy
Wiki Pedia) aby być bardziej wiarygodnym i nie narazić się Drogim Czytelnikom na
pomówienia, że rozpowszechniam nie prawdziwe historie. Tak było, kiedy powtarzałem
obiegową informację na tematy np. holokaustu , partyzantki czy opowieści
biblijnych, co wchodziło niekiedy w konflikt z prawdą. Wytykali mi to Czytelnicy.
Teraz pisząc o Trzech Królach i o Herodzie, sięgam do podręczników historii.
——————————————————————————–
Okrutny geniusz Heroda
Herod Wielki był królem Judei w latach 37 do 4-go roku przed naszą erą (pne) .
Ewangelia wg św. Mateusza opisuje Heroda jako mordercę niemowląt. W czasie rzeźi niewiniątek, miał rozkazać
wymordowania wszystkich chłopców do lat 2- ch z Betlejem i okolic po tym, jak od trzech mędrców ze wschodu
dowiedział się o narodzinach nowego „Króla Żydowskiego” który mógłby mu zagrozić kiedy dorośnie. Znany jest
też z wielu historycznych mordów. Zabił m. inn. 3 swoich synów, żonę i część jej rodziny. Niektórzy podejrzewają,
że jego nasilone pod koniec życia – okrucieństwo, było częściowo wynikiem zaburzeń umysłowych
wywołanych przez ciężką chorobę nerek.
Ten okrutny król, miał też i inne oblicze. Znany był ze swojego zamiłowania i talentu architektonicznego.
Wybudował m. inn. Port w Cezarei, pałace w Mosadzie i Jerychu, rozbudował Drugą Świątynię w
Jerozolimie . Do jego największych dzieł architektonicznych należy Herodion w pobliżu Jerozolimy, wybudowany
10 lat przed śmiercią Heroda. Według żyjącego około 100 lat później, żydowskiego historyka Józefa Flawiusza,
Herod nakazał wybudowanie kompleksu zabudowań w miejscu upamiętniającym jego wygraną bitwę ( kiedy był
jeszcze namiestnikiem Galilei) 40 lat p.n.e. próbując zająć Judeę Partami. Herodion znajduje się 12 km od Jerozolimy
na Pustyni Judzkiej. Nie ma tam żadnego źródła wody, ale jego ciekawe i oryginalne pomysły, zapewniały
maksimum wygody pałacowym pokojom.
—————————————————————–
Putin i jego rodzinne sekrety
Tak, historie rodziny i jego własne zdrowie. Bo polityczne zmagania Putina są ogólnie znane na
ekranach telewizji całego świata – w każdy dzień.
Chociaż w ostatnim okresie pojawiła się nowa jego choroba – Zespół Aspergera, który rzutuje na międzynarodową
politykę Putina. Są to pochodne zaburzeń autystycznych, które już w dziecięcym wieku , objawiają się ssaniem
kciuka w sytuacjach lękowych. Natomiast w dorosłym wieku mają wpływ na jego decyzję: trudności w akceptowaniu
zachodzących zmian i ograniczoną elastyczność myślenia. Inne choroby Putina to rak trzustki, który został
już dawno zdiagnozowany kilka lat temu, przez różnych lekarzy na świecie. Ale miałem pisać o rodzinie Putina.
O starszej córce Putina – Marii, mieszkającej z mężem w Holandii, pisałem kilka miesięcy temu.
Była jedną z najbardziej znienawidzonych osób w Holandii, po zestrzeleniu samolotu Malezyjskich Linii Lotniczych
MH 17, przez Rosjan na Ukrainie, gdzie zginęło około 300 osób w tym 190 Holendrów. Opinia publiczna tak
ją prześladowała, że natychmiast opuściła apartament (kupiony na własność ) w Holandii i wyjechała w nieznane.
Druga córka Putina – Katarzyna, czyli Katerina (Jekat erina) mieszka incognito w Moskwie.
Zmieniła nazwisko na Katerina Tichonowa a o takim nazwisku jest kilka dziewcząt, urodzonych też w tym samym
czasie . Trudno zidentyfikować, która jest córką Putina. Pokazano tę Katerinę kilkanaście razy w pięknym tańcu
„rock and roll-a” z zawodowym partnerem. Występowała również z tym tańcem w Polsce – w Krakowie i Zielonej
Górze, ale któż mógł przypuszczać, że to córka Putina. Jest ambitna i bardzo chce być najlepsza. Ostatnie zdjęcie
Putina z rodziną pochodzi sprzed 20 lat. Reszta jest tajemnicą. Wiadomo było, że Katarzyna od dziecka miała
ciągoty artystyczne. Może to właśnie ona była w tym tańcu „rock and rolla”.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Barak Obama jeździ ze swoimi córkami po całym świecie.
Wszyscy je znają i podziwiają. Rosną na naszych oczach. Natomiast Prezydent Polski Bronisław Komorowski ma
5 dzieci. Żadne z nich nie jest pokazane publicznie. Nikt z nas ich nie zna. Dlaczego chowa je pod kloszem? Może to
taka metoda wychowywania. O synu byłego premiera D. Tuska dowiedzieliśmy się dopiero z jego powiązań z aferą
Amber Gold . Wcześniej było o nim cicho. Wracając do Kateriny Putin, dowiedzieliśmy się, iż dano jej do budżetu
20 miliardów dolarów na stworzenie w pobliżu Moskwy tzw. Doliny Krzemowej, na wzór tej, jaka istnieje między
San Francisco a San Jose w Kalifornii. Pewno jest dobrym menedżerem, skoro jej powierzono tak ogromne pieniądze.
Studiowała przecież za granicą. Widocznie to daje gwarancje sukcesu. Pewno dlatego rosyjscy prominenci
pozazdrościli Putinowi i też wysyłają swoje dzieci na studia za granicę. Anglia i Szwajcaria są dla nich marzeniem.
Np.córka Ławrowa (ministra spraw zagranicznych), Katerina, mieszka w Nowym Jorku i studiuje na Uniw. Columbia.
3

Kalendarz wydarzeń Polonijnych , San Francisco Bay Area – Martinez
7.II.2015 Zabawa Karnawałowa dla dzieci i młodzieży w Ośrodku EBPAA w Martinez, początek 15:00 do 17:00
Tańce i wybór królowej i króla Balu. Wstęp $ 15.oo. Posiłek dla młodzieży: pizza i przystawki za
darmo. Bilety tylko w Szkole Polskiej w Walnut Creek
14.II.2015 Zabawa Karnawałowa „Walentynki” dla dorosłych w Ośrodku w Martinez. Wspaniała muzyka puszczana
przez znanego Disc Jokeya. Posiłki i przekąski serwowane za darmo podczas zabawy – wliczone
w koszta bilety wstępu . Wstęp = $ 40.oo Rezerwacja : prezes Ryszard Mleczko, lub Gabriel M.
28.II.2015 Odbiór paczek wysyłanych do Polski i krajów Europejskich przez firmę: HMR Printing CO. 1920 Monument
Blvd. Concord . Tel.(925) 680- 0388 w godz. od 8:30 do 12:15 PM
8.III.2015 Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze – East Bay Polish American – Association w Martinez oraz
wybory nowych władz : prezesa, sekretarza… i Rady Dyrektorów (13 osób).
10.III.2015 Występ, czołowego satyryka polskiego Jana Pietrzaka w Martinez, którego celem jest rozśmieszać
publiczność na zachowanie różnych najgłośniejszych patologicznych wystąpień partii rządzącej
Podstawową funkcją występów artysty jest zbiórka funduszy na budowę w Warszawie Łuku Triumfalnego
dla upamiętnienia zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z wojskami Rosyjskich bolszewików w
1920 roku. Początek występów godz. 19:00 Martinez, 909 Mellus Street.. Wstęp $ 30.oo
22.III.2015 Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II, organizuje Konkurs Recytatorski im. Zofii i Zdzisława
Zakrzewskich . W trakcie Konkursu dzieci i młodzież będą prezentować wybrane utwory poezji polski
ej. Prosimy o pomoc finansową przy organizacji tego konkursu. W zamian za wsparcie oferujemy
umieszczenie nazwiska w certyfikacie zwycięzcy podziękowanie. Konkurs odbędzie się w Martinez
30.III.2015 Festiwal Polski w Belmont organizowany przez Polish American Congres. Początek godz. 10:oo
18.IV.2015 Zatoka Poezji. Wieczór artystyczny: poezja, muzyka, śpiew i dowcip, – prezentują najlepsi artyści
Bay Area. Występ godz. 19.oo. Wystawa obrazów i rzeźb w Martinez przed programem i w przerwie
7.VI.2015 Piknik Wiosenny EBPAA z Martinez, odbędzie się w parku przy Cowell Rd. w Concord. Przed
piknikiem o 10-tej odbędzie się tradycyjnie – jak zawsze – Msza Św. polowa w parku.
——————————————————————–
Wiadomości Lokalne:
Polski Adwokat : Conrad J. Kujawa Attorney at Law – jest licencjonowanym adwokatem
mówiącym po polsku. Poprowadzi ci sprawy cywilne, kryminalne. Konsultacje bezpłatne. Zadzwoń pod numer:
(925) 289- 2423 lub (925) 237 – 0807, Conrad@cjklawoffice.com Adres: 823 Central Avenue, Pittsburg CA.94565
—————————————————————–
Euro Market : European Country Market – Importet European Foot, został przeniesiony z ulicy
Salvio na Monument Blvd. 1991 # C5 Concord, CA. 94520 Tel. (925) 605 – 9787 www.EuroMarketConcord.com
——————————————————————————–
Interesujący program opery w San Francisco z polskimi artystami:
Pani Walentyna Grohoski przysłała mi program Opery w San Francisco na ten rok, w którym wystąpi
3- ch polskich artystów w głównych rolach.:
Mariusz Kwiecień w operze Don Carlo – Verdiego (rola Rodrigo)
Rafał Siwek w operze Luisa Miller – Verdiego ( Count Walter)
Piotr Beczała w operze Lucia di Lammermoor – Donizetti (rola Edgardo)
Pani Walentyna Grohoski jest miłośniczką opery i zawsze ją można spotkać
z mężem Marionem na wszystkich premierach Opery w San Francisco. Mąż pani
Walentyny, Marion Grohoski jest również rozkochany w muzyce orkiestr symfonicznych.
Dzięki jego agitacji, duża część Polonii oklaskiwała orkiestrę symfoniczną
Filharmonii Warszawskiej w San Francisco z okazji 50-cio lecia zasłużonego
polskiego dyrygenta Antoniego Witta (kilka lat temu) – w San Francisco.
Poniżej podaję bardzo skróconą treść wymienionych powyżej oper .
Don Carlo – Giuseppe Werdi. Są to czasy hiszpańskiej brutalnej inkwizycji. Król Hiszpanii w tym czasie
poślubia kobietę w której jego syn podkochuje się w żonie króla – ojca (czyli trójkąt małżeński w rodzinie).
Rolę Rodrigo gra Mariusz Kwiecień- baryton, który występuje w największych operach świata. Słynie z pięknego
głosu . Opera w San Fancisco będzie wystawiać tę sztukę w przyszłym roku w czerwcu. Opera trwa 4 godz. 20 min
Luisa Miller Giuseppe
Werdi . Tęskniąc tylko do miłości, odważna młoda kobieta poświęca swoje
własne szczęście w desperackiej próbie uratowania życia swego ojca. Verdi w swej operze ukazuje mistrzowskie,
intymne emocje i szybko poruszająca się tragedia odkrywa zakazana miłość pomiędzy wiejską dziewczyną a
szlachcicem a także knuciem dwóch bezwzględnych mężczyzn dążących do rozerwania tego związku .
Rafał Siwek – wybitny śpiewak operowy, podbija publiczność swym basowym głosem . Opera będzie wystawiona
we wrześniowym programie tego roku. Opera trwa 3 godz.
Lucia di Lammermoor Gaetano
Donizetti. Lucia jest pod naciskiem rodziny, aby wyszła za mąż za
niewłaściwego dla niej człowieka. Zaniepokojona kobieta cierpi na emocjonalne załamanie, które osiągają
szczyt w czasie zadziwiających (złych) scen. Piotr Beczała jest rozchwytywany przez opery świata, gdyż śpiewa
cudownym , eleganckim namiętnym – lirycznym tenorem. Gra główną role w tej sztuce obok Luci. Jest to typowa
Brytyjska tragedia. Będzie pokazana tylko 6 razy w Operze SF w październiku i na tym koniec. Trwa 2 godz 45 min.
6

K ALENDARZ W YDARZEŃ H ISTORYCZNYCH
LUTY 2015
1.II.1978 Roman Polański zbiegł z USA przed odpowiedzialnością za gwałt.
1.II.1944 Armia Krajowa przeprowadziła udany zamach na Franza Kutscherę
szefa SS i policji Dystryktu Warszawskiego.
1.II.2003 Podczas powrotu na Ziemię uległ awarii wahadłowiec Columbia. Zginęło
7 astronautów. Katastrofę spowodowało uszkodzenie osłony termicznej. Bezpośrednio po
starcie Columbii oderwał się fragment pianki odsłaniającej zbiornik wahadłowca, który uderzył w skrzydło.
2.II.1990 Połud. Afrykański prezydent Frederik de Klerk zezwolił na działalność Afrykańskiego Kongr.Narod.
I wypuścił więzionego przywódcę ruchu przeciwko apartheidowi Nelsona Mandelę. Dwa lata później
Mandela został pierwszym czarnym prezydentem Republiki Południowej Afryki.
2.II.2008 W Pałacu Elizejskim w Paryżu pobrali się Karlo Bruni i Nicolas Sarkozy (prezydent Francji).
3.II.1959 Z Kanady wróciła do Polski część skarbów narodowych m.in. Szczerbiec, Kronika Galla Anonima…
5.II.1971 Apollo 14 wylądował na Księżycu z amerykańskimi astronautami .
5.II.1979 Ajatollah Chomeini ogłosił powstanie pierwszego rządu Islamskiego w Iranie a 11.II. objął władzę.
6.II.1924 Na Placu Saskim rozpoczęła się rozbiórka pięknego, prawosławnego soboru. Już w 1916 r, Henryk
Sienkiewicz wskazał na konieczność usunięcia szpecącego Warszawę „skupienia złotych garbów”.
7.II.1877 Urodz. się Feliks Nowowiejski, kompozytor, wirtuoz organowy, autor muzyki do „Roty”- Konopnickiej
8.II.1924 W Carson City w stanie Nevada dokonano pierwszej w USA egzekucji w komorze gazowej.
8.II.1985 Na Morzu Północnym w czasie silnego sztormu, wadliwie zamocowany ładunek, spowodował zatonięcie
drobnicowca „Busko Zdrój’. W lodowatej wodzie, zginęło 24 członków załogi. Uratował się tylko 1.
8.II.1951 W więzieniu UB przy ul Rakowieckiej w Warszawie został stracony major Zygmunt Szendzielarz, jeden
z najwybitniejszych oficerów Wojska Polskiego i Armii Krajowej.
10.II.1940 Sowieci rozpoczęli masowe deportacje ludności polskiej z terenów zajętych po 17 września 1939 r.
przez Armię Czerwoną. Ponad 200 tys. osób wywieziono do łagrów w Starobielsku, Syberii i Kazachstanu.
Deportacja objęła urzędników państwowych, właścicieli ziemskich i osadników wojskowych.
11.II.1929 Z powodu silnego mrozu w Krakowie 40 stopni, zawieszono zajęcia na UJ, zamknięto Wawel i szkoły
11.II.1972 Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Sapporo Wojciech Fortuna zdobył złoty medal dla Polski
13.II.1991 Podczas wojny w Zatoce Perskiej, amerykańskie bombowce trafiły w schron przeciwlotniczy w Bagdadzie
w którym znajdowało się 1500 cywili, zabijając większość z nich.
14.II.1386 Książe litewski Jagiełło przyjął chrzest na którym otrzymał imię Władysław.
14.II.1936 W Uzbekistanie urodziła się Anna German piosenkarka i kompozytorka. Jej imię nadano asteroidowi
odkrytemu 1986 r, Zmarła w 1982 roku.
15.II.1979 W wyniku wybuchu gazu w Warszawskiej Rotundzie w centrum Warszawy zginęło 49 osób.
15.II.1961 W katastrofie lotniczej (Boening 707) zginęła cała amerykańska ekipa, lecąca na Mistrzostwa Świata
w łyżwiarstwie figurowym w Pradze. Zawody odwołano.
16.II.1922 Górny Śląsk został przyłączony do Polski.
17.II.1600 W Rzymie spalono na stosie Giordano Bruno, – renesansowego filozofa,humanistę, za śmiałe poglądy
18.II.1930 W amerykańskim Sant Luis pierwsza w historii krowa o imieniu Elm Farm Ollie odbyła lot samolotem
20.II.1962 John Glenn został pierwszym amerykańskim kosmonautą, wykonującym lot wokół Ziemi.
22.II.1996 Szkoccy naukowcy ogłosili, że udało im się z sukcesem sklonować pierwszego ssaka, owcę Dolly.
Najsłynniejsza owca świata przeżyła 7 lat. Zmarła (14 lutego 2003) na skutek uszkodzenia płuca, które
według genetyków, nie miało związku z klonowaniem .
22.II.1931 Mieszkająca w domu zakonnym w Płocku siostra Faustyna Kowalska miała 1-sze objawienie Chrystusa
22.II.1904 W nocy z 21 na 22 Japończycy zaatakowali Rosyjską flotę w Port Artur. Wybuchła wojna Ros.- Japoń .
22.II.1915 Od 4-go lutego trwała trwała bitwa niemiecko-rosyjska na Mazurach. 10-ta Armia Rosyjska poniosła
klęskę. Do niewoli dostało się 100 tysięcy jeńców.
22.II.1916 Rozpoczęła się jedna z największych bitew przed 1-szą wojną światową, bitwa o francuską twierdzę
Verdun. Jej zdobycie miało dla Niemiec ogromne znaczenie militarne i moralne. W bitwie zginęło
około 500 tysięcy żołnierzy z obu stron.
22.II.1936 W Zakopanem otwarto kolejkę linową na Kasprowy Wierch.
22.II.1937 W Starym Teatrze w Krakowie odbył się koncert Jana Kiepury i Marty Eggerth – Kiepurowej. Dochód
z koncertu w wysokości 7446,25 zł, przeznaczony został na pomoc zimową dla bezrobotnych.
22.II.1980 Składająca się wyłącznie z amatorów hokejowa reprezentacja USA pokonała w meczu rundy medalowej
turnieju olimpijskiego w Lake Placid ZSRR 4:3 (tzw.”Cud na lodzie”).
23.II.1903 Kuba i USA zawarły układ o dzierżawie bazy wojskowej (amerykańskiej) w Guantanamo.
25.II.1956 Na zamkniętym posiedzeniu XX Zjazdu KPZR 1-szy sekretarz Nikita Chruszczow
wygłosił referat „O kulcie jednostki i jego przestępstwach” , czyli kult Stalina .
25.II.1942 Gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz sformowania w Szkocji
w ramach Korpusu Wojska Polskiego 1-szej dywizji pancernej
z gen. Stanisławem Maczkiem jako dowódcą.
26.II.1993 6 osób zginęło, ponad 1000 zostało rannych w zamachu terrorystycznym
w podziemiach World Trade Center w Nowym Jorku.
27.II.1933 W Niemczech spłonął gmach Reichstagu.
28.II.1986 W Sztokholmie zamordowano premiera Szwecji Olof Palme.
8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *