MARZEC 2015 – Tekst

Wielkanoc – marzec, przedświąteczny miesiąc rozpatrywania naszej religijności.
Każdy z nas prowadzi jakieś życie, – jedni samotne, inni wspólne czyli rodzinne. Jeżeli zależy nam na
szczęściu rodzinnym ( samotnych też to dotyczy) na zgodzie z otoczeniem, idziemy drogą, która jest wypróbowana
przez pokolenia i szeroko opisana w różnych wskazówkach, z którymi się stykamy od najmłodszych lat: w domu, w
szkole, w kościele. Nie jest to droga łatwa, wymaga dużo wyrzeczeń i własnej dyscypliny. Natomiast pomijanie
trudnych odcinków lub pójścia na skróty, przeważnie komplikuje nasz dalszy los.
Aby żyć, trzeba pracować. Chyba, że urodziliśmy się w bardzo bogatej rodzinie i nie musimy zarabiać
na naszą dalszą egzystencję. Praca daje nam możliwość życia na różnych poziomach, w zależności od zarobków.
Ale prócz tej pracy zawodowej, mamy jeszcze setki różnych obowiązków, które warunkują nasze prywatne życie,
poza zakładem pracy.Przychodzi nam zmierzyć się z problemami finansowymi, tzn.opłat z korzystania różnych dóbr
(telefon, prąd, woda, ogrzewanie… itd.) z chorobami, które mogą nas, bądź nasze dzieci nawiedzić. Opłaty szkolne
dla dzieci, zakup jedzenia i ubrania. A poza tym harmonijne współżycie małżonków, rodziny ze środowiskiem itd.
Jak widzimy problemów tych, piętrzy się przed nami bardzo dużo. Wpływ na nasze zachowanie się w
tym gąszczu zawiłych spraw, wypływa z naszego wcześniejszego przygotowania do życia w domu, w szkole czy
nauce religii. Chociaż religię wymieniłem jako trzecią z kolei, to jednak znaczenie kościoła w naszym życiu codziennym
ma kolosalne znacznie. Kościół, którego celem jest głoszenie wiary w Boga, to jednak wpaja w nas od najmłodszych
lat, jak uniknąć grzechu w swym postępowaniu, jak kochać bliźnich. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jakie to
ma znaczenie w naszym życiu. Dekalog, którego wiara katolicka nakazuje bezwzględnie przestrzegać, jeśli w życiu
świeckim w większość przestrzegamy automatycznie unikamy konfliktu prawnego, bo prawo świeckie od tysięcy lat
oparte jest na wypróbowanych wzorach i prawach religii.
Jestem pod wrażeniem rekolekcji przed-wielkanocnych, prowadzonych w kościele w Martinez (CA) przez
o. Tabaczka (Dominikanina), który przygotował się solidnie na tę okoliczność, sprowadzając z Polski specjalne książeczki
p.t. „W drodze” aby każdy parafianin mógł sobie uzupełnić wiedzę w tym temacie. Daleki jestem od radykalizmu
klerykalnego, który warunkuje osiągnięcia sukcesu przez przynależność i wyznanie wiary Kościoła katolickiego.
Na pewno pomaga jeśli nie przeszkadza.
Ostatnie prawie 70 lat historii Polski, ale i ponad tysiącletnia historia naszego kraju dała ewidentne przykłady,
że tylko wiara całego narodu w Boga, przywróciła w końcu Polsce wolność. Nie tylko głośne Ośrodki Kultu
Maryjnego, jak – Częstochowa, Licheń i inne słyną z łask Bożych, ale Bóg pamięta o wszystkich, którzy szczerze się
modlą i szukają wsparcia u Boga. Przykładem może być nie tylko Polska, która uwierzyła we wskazania papieża
Jana Pawła II , ale nasza skromna kaplica w Martinez, którą kupiliśmy w ciągu kilkunastu miesięcy, po przyjeździe w
stanie wojennym z Polski. Nie tylko, że zostaliśmy skrzywdzeni zwolnieniem z pracy i internowaniem w różnych
ośrodkach odosobnienia, to jeszcze dostaliśmy paszport w jedną stronę, tzn. komuniści pozbyli się nas z Polski.
Dzięki wsparciu pomocy socjalnej USA, każdy z nas na własną rękę, pokonując barierę językową, zadbał
o swoje dzieci, szkołę, zamieszkanie, zaczynał się odnajdywać w nowych warunkach. Poszukał najbliższy kościół,
aby móc kontynuować swoją przynależność do wiary. Kościół był dla nas jedynym ratunkiem w tej sytuacji. Nie
zawiedliśmy się. Dzięki księdzu polskiego pochodzenia, który tak jak my, po wojnie, gdzie przebywał w obozie
niemieckim przyjechał do USA i tutaj wraz z wierzącymi kościoła katolickiego, utworzył parafię, budując od podstaw
ten wspaniały kościół, w którym udzielił nam gościny na amerykańskiej ziemi. To proboszcz o polskich korzeniach.
Był to dla nas, jak gdyby „Cud od Boga”! Polacy – tacy jak my – z sąsiednich kilku miast skrzyknęli się,
ustalając z proboszczem godziny Mszy Św. w niedzielę dla Polaków. Mając do dyspozycji kilka godzin w świetlicy
przy kościele, rozwinęliśmy swoje uzdolnienia organizacyjne, założyliśmy własną polską bibliotekę. Wkrótce,
zorganizowaliśmy dużą wystawę „Drogi do wolności” zapraszając starszą wojenną emigrację. Organizowaliśmy
dochodowe pikniki, spływy rzekami, a w zimie wyjazd na narty. Nasze dynamiczne życie, zaowocowało założeniem
kilku organizacji polonijnych: Związku Narodowego Polskiego, Kongresu Polonii Amerykańskiej itd.
Starsza Polonia widząc nasze dynamiczne życie, przenieśli Szkołę Polską z San Francisco do naszego
środowiska, gdzie dysponowaliśmy dużym potencjałem młodzieży szkolnej. Druhny z San Francisco, przeniosły
ZHP na nasz teren, a weterani swoją organizację wyprowadzili z San Francisco, mając duże wsparcie organizacyjne
w naszym środowisku. Znaczenie i autorytet założonej organizacji środowiskowej East Bay Polish American
Associations bardzo rosła. Sprowadzaliśmy artystów z Polski na występy do nas. Przyjeżdżali dostojnicy kościelni
(był prymas Polski), kilku biskupów i inni działacze kościelni, nie mówiąc o politykach z Polski z „Solidarności”.
Realizując cały czas nasze zamiary, zakupu własnego kościoła z zabudowaniami na działalność świecką.
W ciągu niespełna czterech lat, byliśmy właścicielami własnego kościoła, wymarzonego i wymodlonego
przez całe nasze środowisko. Czyż to nie cud od Boga ? Mogę wskazać inne cudy, jakie w tym środowisku miały
miejsce. Cudy nie koniecznie powstają w znanych miejscach i środowiskach, ale w miejscach cichych, skromnych,
bez zgiełku publicznego. Pisałem już o tym, kilka lat temu, dając przykład modlitewnej prośby polskiej rodziny, która
dostrzegła, że do prawidłowego funkcjonowania chrześcijańskiej rodziny – cementem scalającym rodzinę jest
dziecko, którego przyjście na świat napotkało na duże trudności. A kiedy pojawiła się upragniona ciąża, jej rozwiązanie
miało tragiczny koniec. Kiedy wszelkie zabiegi medyczne nie przyniosły rezultatu, matka, która najbardziej
pragnęła szczęścia swej córki i szczęścia rodzinnego, żarliwie polecała swoje prośby Bogu. Nie odmówiła sobie
kosztownego przejazdu do Polski, aby tam na ołtarzu swych próśb, zrosić łzami, słynący z uzdrowień i spełnienia
wszelkich próśb w świątyni w Licheniu, gdzie jest obraz Matki Bożej, słynącej cudami. Tam zakupiła podobny obraz
Matki Bożej i przywiozła go do Martinez , ofiarując go polskiemu kościołowi w Martinez. Zdjęła obrączkę z palca,
symbolu zawierzenia swego małżeństwa Matce Bożej i zawiesiła ją na wotywnej tablicy kościoła, gdzie dołączyła
gorącą prośbę o potomstwo dla swej córki. Ufała Matce Bożej, że Ta ją nie zawiedzie i wysłucha i wstawi się u syna
swego o spełnienie jej próśb. Wkrótce po tych długich bolesnych zmartwieniach i gorących modlitwach, Bóg
wysłuchał jej serdecznych próśb. Córka zaszła w ciążę i urodziła zdrowego synka. Ten wymodlony i upragniony
synek w kwietniu tego roku (kwiecień 2015 r.) przystąpi do Pierwszej Komunii Świętej w kościele w Kalifornii.
2

Żołnierze Wyklęci
Cześć i chwała bohaterom „Żołnierzy Wyklętych”, którzy po 1945 roku byli gnębieni,
aresztowani, wsadzano ich do więzień i wysyłano na Syberię lub skazywano na karę śmierci.
1-szy marca został nazwany „Żołnierzy Wyklętych”, którzy bohaterską walką starali się walczyć z narzuconą
przez rosyjskiego okupanta – rządami i polityką mającą na celu likwidację wszelkich przejawów tradycji
niepodległościowej Polski.
Kreśląc historię ruchów niepodległościowych, chcę przybliżyć Czytelnikowi „Naszej Gazetki” bohaterów
tych walk, którzy swym orężem starali się powstrzymać narzucone rządy bolszewizmu w Polsce. Tych bohaterskich
obrońców nazywano bandytami, rozstrzeliwano niekiedy bez sądów lub wsadzano do więzień na długie lata.
W latach 1944 – 45 przez różnego rodzaju formacje podziemia przeszło 180 do 200 tysięcy Polaków.
WIN (Wolność i Niezależność), powstała w 1945 r. (Ogólnopolska organizacja podziemia, była kontynuacją Armii
Krajowej i delegatury Sił Zbrojnych. Nie wdając się w szczegóły, – chociaż znane są mi nazwiska przywódców
poszczególnych okręgów, wybitnych i ofiarnych działaczy podziemia, to jednak chcę zwrócić uwagę, że te
organizacje wojskowe, głównie działały na terenach pasa wschodniego i częściowo na Mazowszu.
W latach 1946 – 47 w krajowym podziemiu powstała Delegatura Rządu RP na Kraj. Poza tymi strukturami
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którymi w całym kraju kierowali wybitni dowódcy.
Jednym z ostatnich wysłanników generała na Kraj, był rotmistrz Witold Pilecki. Poza tymi ogólnopolskimi
strukturami w terenie, istniały i działały liczne oddziały zbrojne, które prowadziły samodzielną walkę ze zbrojnym
ramieniem komunistycznego okupanta, jak: Milicją, UB, KBW, polskim wojskiem dowodzonym przez Rosjan.
Do takich zaliczyć trzeba oddział Józefa Kurasia, pseudonim „Ogień”, w którego strukturach było 700 żołnierzy na
terenie Podhala. Natomiast major Zygmunt Szyndzielosz ps. „Łupaszka”, był dowódcą VI Brygady Wileńskiej AK.
Walczył na terenach Białostocczyzny, następnie na Pomorzu.
Jednym z największych i prężnych ugrupowań, powstałych i działały w latach 1944 – 47 były Narodowe
Siły Zbrojne. Liczyły około 10 tys. żołnierzy. Znany będący w pełnej gotowości bojowej był oddział Narodowych Sił
Zbrojnych i nosił nazwę Brygada Świętokrzyska, której działalność częściowo opisałem 3 miesiące temu w „Naszej
Gazetce” . Brygada Świętokrzyska składała się z około tysiąca żołnierzy umundurowanych, uzbrojonych w
większości w broń maszynową, a nawet mieli ce- ka- emy i działka. Stacjonowała w kilku wioskach powiatu
miechowskiego : w Giebułtowie, w Maciejowie Starym i Nowym i w Janowicach. W grudniu 1944 r. mieszkało w
naszym domu kilku uzbrojonych żołnierzy NSZ, którzy zajmowali się szyciem i umundurowaniem. Tacy też musieli
być dla tysięcznej armii. Mieszkali w naszym domu, gdyż mieliśmy dobre warunki mieszkaniowe i maszynę do
szycia. Na pewno wiedzieli, że nasza rodzina miała inne przekonania polityczne. Zresztą w pobliżu dowództwa NSZ
w Maciejowie , znajdowała się wioska Włodzimierka w której przebywał malutki oddzialik skoczków radzieckich,
których Rosjanie wcześniej zrzucili, aby może (?) ułatwić frontowi rozeznanie i wyswobadzanie tych terenów.
Dla tak dużej Brygady Świętokrzyskiej, kilku skoczków sowieckich nie przedstawiało żadnego zagrożenia, dlatego
ich nie zlikwidowali i nawet nie nękali czy prowokowali.
Dowódcą Bryg. Świętokrzyskiej był „Bohun” (Szacki), którego celem było „przedarcie” się z polskim
oddziałem na Zachód i dołączeniem do Wojska Polskiego, które dzielnie walczyło wraz z aliantami przeciw
wspólnemu wrogowi – Niemcom.
Kiedy przyjechałem z rodziną (po internowaniu) w 1983 r. do USA (Kalifornii) w miejscowym Kole nr 49
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, zastałem jeszcze 3 kombatantów z NSZ, którzy tamten okres w Polsce nie
pamiętali. Myślę, że do tamtego okresu będę wracał, gdyż powstały w tym roku Komitet Obchodów Dni Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, ma na celu zachowanie historii, uczczenia ich bohaterskich działań, odkrycia nieznanych i
ukrywanych przez komunistów zbrodni na żołnierzach wyklętych, których ofiary były mordowane nocą i wywożone
w nie znane miejsce i wrzucane po kilka ciał do wspólnej mogiły. Przykładem tego jest tzw. „Łączka” na
terenie Powązek, gdzie grzebano żołnierzy bez oznakowania.
——————————————-
Gender- przemoc wobec kobiet – to wielkie oszustwo.
W Sejmie i w Senacie polskiego Parlamentu, odbyło się głosowanie nad zatwierdzeniem ustawy, która
ma przeciwdziałać przemocy wobec kobiet. Ustawę tę Sejm i Senat zatwierdził. Szkoda, że ludzie się nabierają pod
tym bardzo chwytliwym tytułem: „walki z przemocą”, gdyż jest on pułapką . Gender (czytaj dżender) jest rekonrekonstrukcją
społeczeństwa w duchu założeń marksizmu leninizmu.
Szkoda, że tej ustawy ludzie nie czytają, bo przekonaliby się, że ustawa ta niewiele ma wspólnego z
przemocą.. Dotychczas walka z przemocą w Polsce we wszystkich konstytucjach jest zapisana, a zapisy realne,
odnoszące się do przemocy są we wszystkich kodeksach karnych i cywilnych uwzględnione.
Główny dokument, który Sejm i Senat zatwierdził przy pomocy członków PO, SLD, PSL i partii Palikota jest w
sprzeczności z tym, co głosi Episkopat Polski, księża, Ojciec Rydzyk i oczywiście PiS i inne pokrewne organizacje.
Konwencja jako źródło przemocy, wskazuje rodzinę, tradycyjne role płciowe i religie, a także proponuje kulturowe
pojmowanie płci. Wtykają nam lewackie ideologie po to, żeby nas pozbawić pięknej tradycji rodziny, opartej na
patriotyźmie, religii, więzi rodzinnej .
Wiemy co proponuje Gender : wybór płci według własnej woli, małżeństwa homoseksualnego, czyli
jednopłciowe (mężczyzna z mężczyzną, lub kobieta z kobietą zakładają wspólnoty małżeńskie). Mimo zwycięstwa
tej okropnej idei Gender, w Sejmie i Senacie,(mimo szantażu premier Ewy Kopacz) znaleźli się ludzie z tych partii,
którzy głosowali zgodnie z własnym sumieniem, wyłamując się z partii , która im zalecała głosować inaczej.
4

Listy do Redakcji
Bardzo sympatyczny i interesujący list , otrzymałem od Pana Michała Studzińskiego z San Jose (CA)
Szanowny Panie Redaktorze !
Dziękuję za artykuł o Marynarce Wojennej Rzecznej (Nasza Gazetka grudzień 2014). Nikt o tym nie mówi,
a prawdopodobnie nie wielu z nas wie, że takowa istniała.
Pamiętam dobrze, mając 8 – 11 lat, wyprawy nad Prypeć w dniu Święta Morza. Ach co za uciecha! Kajaki, żaglówki,
orkiestra, a pod wielkim mostem kolejowym przelatywały dwie PZL- ki ku radości i podziwu zgromadzonej gawiedzi.
Można było wejść na pokład paru statków Marynarki Rzecznej przycumowanych opodal. Ach, jak świetnie
uzbrojeni ! Działko na pokładzie, karabiny maszynowe, byłem tym zachwycony.
Od tych wspaniałych, dalekich dni nie napotkałem nic w druku na ten temat, aż do grudniowej „Naszej
Gazetki”. Boli okropnie, że tych młodych ludzi spotkała taka bestialska śmierć. Podobna zresztą do wymierzonej
żołnierzom KOP-u, walczących z Armią Czerwoną przez całą noc w okolicach Łunińca. 40-tu wziętych do niewoli
rozstrzelano rankiem pod budynkiem gminy.
Niektóre przeżycia utkwiły niezłomnie w pamięci. Inne powoli bladną.
Kończąc, dziękuję za Gazetkę, życząc Panu sił i zdrowia w redagowaniu tego pisma.
Z poważaniem, – Michał Studziński
—————————————————-
Dziękuję za miłe słowa, ważne wspomnienia z młodości, na myśl o których, człowiek się ożywia i wracają
wyselekcjonowane obrazy, jak żywe dnia wczorajszego. Sam byłem świadkiem podobnych scen z czasów
okupacji, które się przeplatają z młodzieńczymi latami. Red. Gabriel M.
——————————————————–
List do Redakcji: Warszawa, 2015 – 02 24
Dzień dobry Panie Gabrielu,
Biblioteka Narodowa w Warszawie bardzo dziękuję za przysłanie do jej zbiorów 2 egzemplarzy
Nr. 143 (12) 2015 „Naszej Gazetki. Nadesłane egzemplarze zostały zarejestrowane.
Przyjemnego dnia oraz drugiej połowy tygodnia. Dużo słońca
Z pozdrowieniami Dorota Maciejuk, Biblioteka Narodowa – Warszawa.
Krótki
liścik w bardzo wymownej widokówce od Pani Jadwigi Bala z San Rafael – Kalifornia. Pani Jadwiga jest
wdową . Kilkanaście miesięcy temu zmarł Jej mąż – Stanisław Bala, bardzo znany w Polonii, pozostawiając po sobie
miłe wspomnienia w środowisku. Nic dziwnego, że Pani Jadwiga czuje się samotna, jak ta latarnia morska na brzegu
morza, – widoczna na dosłanej widokówce. Dziękuję za pamięć i wymowne słowa :
Dziękuję za Gazetkę. Czytam z dużym zainteresowaniem Jadwiga
Bala
S
TOPKA R EDAKCYJNA
N asza G azetka jest niezależnym
miesięcznikiem kulturalno-społecznym,
ukazującym się na terenie San Francisco
Bay–Area. Gazetka jest finansowana
z dotacji otrzymywanych od Czytelników
i skromnych oszczędności redaktora.
Gazetka rozprowadzana jest tylko drogą
pocztową. Uwagi i listy proszę kierować
na adres: Gabriel Michta
2221 L Street, Apt. A ,
Antioch, CA. 94509
e-mail: GMICHTA@yahoo.pl
Dziękuję wszystkim,
którzy pamiętali o prenumeracie Gazetki.
7
K ALENDARZ W YDARZEŃ H ISTORYCZNYCH
MARZEC
1.III.1565 Zostało założone miasto Rio de Janeiro w Brazylii
1.III.1954 Na atolu Bikini na Pacyfiku Amerykanie przeprowadzili testy z bronią
wodorową o sile odpowiadającej 600 bombom zrzuconym na Hiroszimę.
1.III.1836 Teksas ogłosił niezależność od Meksyku.
1.III.1933 Odbyła się premiera filmu „King Kong”, budząc wielkie zainteresowanie.
2.III.1933 Przez Kraków przejechał pociągiem rabin – cudotwórca I,M. Alter. Na dworcu witało go trzy
tysiące zwolenników, śląc mu głośno słowa uwielbienia.
2.III.1939 Kardynał Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli został wybrany na papieża o imieniu Pius XII
2.III.1969 Odbył się pierwszy lot samolotu Concorde (monstrum francusko-angielskie).
4.III.1837 Chicago otrzymało prawa miejskie
5.III.1953 Zmarł Józef (Josif Wisarianowicz Dzugaszwili) Stalin, w wieku 74 lat (wylew krwi do mózgu).
5.III.1972 W kinach pojawił się film „Ojciec chrzestny”, dziś uznawany za film kultowy.
5.III.1946 W przemówieniu w Fulton (USA) Winston Churchill po raz pierwszy użył określenia „żelazna
kurtyna” w obecności prezydenta Harry’ego Trumana.
6.III.1988 Wojsko Irackie przy pomocy broni chemicznej, dokonało masakry 5 tys. kurdyjskiego miasta
Halabdża. Był to jeden z zarzutów w sądzie przeciw dyktatorowi Iraku – Saddamowi Husajnowi.
6.III.1979 Papież Jan Paweł II rozpoczął pisanie swego testamentu.
7.III.1945 NKWD aresztowało gen. Armii Krajowej Augusta Emila Fieldorfa.Po sfingowanym procesie został
powieszony w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Pochowany tajemnie na „Łączce”.
7.III.1953 Na znak żałoby po śmierci Józefa Stalina, Katowice zmieniły nazwę na Stalinogród.
8.III.1968 Na Uniwersytecie Warszawskim – wielki wiec studencki, dając początek wydarzeniom marcowym.
9.III.1841 Z Nowego Jorku do Liverpoolu wypłynął a następnie zaginął bez śladu brytyjski transatlantyk
„President” ze 109 osobami na pokładzie.
10.III.1945 Amerykanie dokonali nalotu dywanowego na Tokio. Zginęło około 100 tys. ludzi
10.III.1990 Litwa uzyskała niepodległość od ZSRR
11.III.1928 Otwarto Warszawski Ogród Zoologiczny.
12.III.1999 Polska wraz z Czechami i Węgrami została przyjęta do NATO.
13.III.1938 Rząd austriacki przyjął uchwałę o wcieleniu Austrii do III Rzeszy. Nazwano ją Marchią Wschodnią
14.III.1980 W pobliżu warszawskiego Okęcie doszło do katastrofy lecącego z Nowego Jorku samolotu PLL
LOT Ił- 62 „Mikołaj Kopernik. Zginęło 87 osób (m.inn. piosenkarka Anna Jantar).
14.III.1879 W Ulm, w rodzinie żydowskiej urodził się Albert Einstein, jeden z najwybitniejszych fizyków w
historii nauki. W 1921 został laureatem Nagrody Nobla za podstawowe prace teoretyczne światła
16.III.1978 W centrum Rzymu, terroryści z Czerwonych Brygad porwali włoskiego polityka Aldo Moro.
17.III.1901 W Krakowie odbyła się premiera „Wesela” Wyspiańskiego, wywołując wielkie poruszenie w środowisku
twórców jak „Klątwa” (1899),”Sędziowie” (1907), skonstruowane na wzór greckiej tragedii,
wprowadzały na scenę pospolite i konkretne osobistości środowiskowe.
17.III.1891 Brytyjski statek pasażerski USS Utopia zatonął w Zatoce Gibraltarskiej, zginęły 562 osoby.
18.III.1596 Król Zygmunt III Waza podjął decyzje o przeniesieniu stolicy Polski z Krakowa do Warszawy.
18.III.1930 Konstantynopol i Angora został oficjalnie przemianowane na Stambuł i Ankara.
18.III.1314 W Paryżu spłonęli na stosie przełożeni zakonu templariuszy, w tym jego mistrz Jakub de Molay.
19.III.1842 W Turcji założono polską wioskę Adampol (Polonezkoy).
21.III.1963 Zamknięto wiezienie Alcatraz na wyspie w Zatoce San Francisco
21.III.1980 Na krakowskim Rynku Głównym emerytowany piekarz Walenty Badylak dokonał aktu samospalenia
przeciw przemilczaniu zbrodni katyńskiej.
21.III.1788 Nowy Orlean został kompletnie zniszczony przez pożar.
22.III.1925 Otwarto skocznie narciarską Wielka Krokiew w Zakopanem.
22.III.2004 W Izraelskim ataku rakietowym w Strefie Gazy, zginął niewidomy przywódca Hamasu – szejk
Ahmed Jassin, który niegdyś mieszkał w Kalifornii, skąd został wydalony za wrogość do USA .
23.III.1956 Pakistan stał się pierwszą na świecie republiką islamską.
24.III.1989 Tankowiec „Exxon Valdez”wpłynął na skały w zatoce Alaska. Z ładowni wyciekło 35 mil. galonów
ropy naftowej. Skażone zostało 1900 km. linii brzegowej Alaski. Kapitan statku był pijany.
25.III.1911 W pożarze w szwalni w Nowym Jorku, zginęło 145 osób. Początek protestów na warunki pracy.
27.III.1977 Na hiszpańskim lotnisku Teneryfa zderzyły się dwa boeingi, zginęło 560 osób.
27.III.1927 Pierwsza transmisja radiowa hejnału z wieży kościoła Mariackiego z Krakowa.
27.III.1968 W katastrofie lotniczej zginął Jurij Gagarin.
29.III.1945 Pod pozorem prowadzenia rozmów NKWD aresztowało i uprowadziło
16 przywódców Polski Podziemnej.
29.III.1827 20 000 osób było na pogrzebie Ludwika van Beethowena w Wiedniu.
30.III.1981 Po 2 mieś. urzędowania prezydenta Ronalda Reagana, John Hinckley
dokonał zamachu na niego. Kula przeszła obok serca, którą usunęli lekarze
31.III.1959 Dalaj Lama został zmuszony do ucieczki z Tybetu do Indii,
skąd kierował emigracyjnym rządem. W 1989 otrzymał Nobla.
8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *