CZERWIEC 2015 – Tekst

Nasza
GAZETKA NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK KULTURALNO-SPOŁECZNY
NR. 147(13) ● SAN FRANCISCO ● BAY AREA ● Czerwiec 2015
Co jest do przeczytania w obecnej czerwcowej
Naszej Gazetce?
Strona
2 Ciekawe wspomnienia powyborcze z wyborów na prezydenta RP
3 Sromotna klęska drużyny Bronisława Komorowskiego
4 Notatki Jacka Matysiaka z prelekcji dr. Michalkiewicza w Martinez
5 Alfabet Suworowa życiorysy
znanych osobistości świata
6 Kalendarz Wydarzeń Polonijnych – Odznaczenia zasłużonych Polaków
7 Listy do Redakcji
8 Kalendarz wydarzeń historycznych
Ciekawe wspomnienia powyborcze z wyborów na prezydenta RP.
Mimo niezadowolenia społeczeństwa z 8-mio letnich nieprzerwanych rządów Platformy Obywatelskiej,
mimo różnych afer finansowych, afer podsłuchowych, które kompromitowały i obniżały autorytet rządzących, , gdyż
wmieszane w nie byłi funkcjonariusze wyższego szczebla, którym wszystko uchodziło bezkarnie. Władza wciąż
była krnąbrna, zadufana w sobie, nie dająca sobie nic złego o sobie powiedzieć. Toteż nic dziwnego, że ludzie nie
związani z Platformą Obywatelską, coraz głośniej wypominali władzy, że nie prowadzi czystej gry.
Tymczasem wszelkie sondaże utwierdzały – rządzące środowisko – o jej wielkim poparciu przez polskie
społeczeństwo. W swej naiwności nie wierzyli, że sondaże mogły być robione, jak gdyby na zamówienie, aby były
dla władzy korzystne. Przypadające na 10 -go maja wybory prezydenta Polski, uśpiły stronę rządową prezydenta
Komorowskiego , że nic mu nie zagraża ze strony opozycji.
Jedne z wyników badań, dawały nawet 70 % poparcia, czyli zaufania do obecnie urzędującego prezydenta.
Spontaniczne wystąpienia kandydata na prezydenta ze strony PiS Andrzeja Dudy były bardzo studzone
przez Platformę. Wmawiano społeczeństwu, że drugiej tury głosowania nie będzie. Jaka druga tura wyborów ? po
co ? pytano kpiąco, skoro Komorowski wygra w pierwszej turze. Wszystkie sondaże wskazują, że prezydent
Komorowski wciąż zbiera – w najgorszym razie – około 60 % wszystkich głosów .
Kiedy nadszedł 10 maja i społeczeństwo w głosowaniu dało prezydentowi Komorowskiemu żółtą kartkę
(jak w sporcie) ostrzeżenie, że nie jest tak pięknie, jak im się wydawało.
Drugi kandydat na prezydenta Andrzej Duda z PiS-u, mimo krótkiego okresu publicznej znajomości w Polsce, ma
tyle samo zaufania w społeczeństwie, co dotychczasowy, – urzędujący od kilku lat – prezydent Komorowski.
Głosowanie wykazało jeszcze, że pokazał się trzeci kandydat na prezydenta – Paweł Kukiz, który otrzymał ponad
20 % wszystkich głosów, co już całkiem zaskoczyło prezydenta Komorowskiego i jego zwolenników z PO.
Właśnie w Platformie nastąpiło otrzeźwienie i popłoch, co jest ewidentnym zagrożeniem dla władz rządowych,
gdyż Komorowski jest przecież – oparciem i ostoją dla Platformy Obywatelskiej.
Te dwa tygodnie między pierwszą a drugą turą głosowania, prezydent Komorowski i inni rządowi decydenci
dostali „popędziochy” sprowadzając różne autorytety, nawet zza granicy, aby tylko świadczyli swoim autorytetem
przed polskim widzem i w polskiej telewizji, że prezydenta Polski Komorowskiego – kochają.
Kolejka była długa i gęsta. – Przyjechali z Unii Europejskiej : Tusk i Buzek, aby tylko świadczyć poparciem dla
Komorowskiego. Przyjechała Agnieszka Holland z Paryża i Pszoniak z odsieczą dla Komorowskiego. Zaproszono
byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który chociaż jest z innej partii, ale aby tylko złożył świadectwo
zaufania do obecnego prezydenta. Uścisk z Kwaśniewskim, zwany był w Polsce pocałunkiem śmierci dla Bronisława
Komorowskiego. Od pomniejszych artystów aż się roiło. Cieniem się położyła wizyta Komorowskiego u Kuby
Wojewódzkiego – w bardzo popularnej , ale o niskiej wartości moralnej – wieczornej audycji telewizyjnej.
Większość Polaków pamięta Wojewódzkiego z programu, który będąc w pogardzie dla Ojczyzny, wetknął
polską flagę w psią kupę, dając świadectwo lekceważenia i upodlenia kraju w którym żyje i pracuje.
Prezydentowi to nie przeszkadzało, ważne aby mógł mieć ludzi, którzy go chwalą, rozmawia z nim na luzie, nawet o
marihuanie. Widać, że nie stawiał na szlachetność i powagę, jaka powinna towarzyszyć pierwszej osobie w kraju.
Doszło do tego, że jego zwolennicy, tak się spoufalili, że na manifestacjach ku jego czci, nagminnie wołali:
„Bronek ! Bronek ! Bronek na prezydenta !” „Bronek, swój chłop !”.
Prezydenta Komorowskiego, pokazywano w telewizji – kilkanaście lub kilkadziesiąt razy na dzień, co nie
było zgodne z wcześniejszymi ustaleniami, że nikt nie będzie preferowany a wszyscy będą mieć jednakowe szanse.
Nagła aktywność prezydenta Komorowskiego, kiedy widział, że jego przewaga gwałtownie topnieje, w swych
wystąpieniach, plótł nieskładnie, robiąc wrażenie nierozgarniętego. To co zadecydowano, że mu pomoże, odnosiło
odwrotny skutek. Ludzie mieli go już dość. Szale gwałtownie przeważył spot, który miał skompromitować kontrkandydata
– Andrzeja Dudę, a Komorowskiemu osłodzić chwilę wytchnienia. Był to spot Misia Kamińskiego, który
pokazał jakąś wariatkę, która ma dziecko z in vitro (ojciec nie znany). Kobieta ta, ma piękne mieszkanie wyładowane
antykami i śliczny samochód. Przywozi córkę do przedszkola. Później dochodzą do niej różne głosy i w końcu
słyszy głos Dudy. Rzuca wszystko i biegnie do przedszkola aby złapać dziecko i z nim uciec jak najdalej .
Jest to spot na temat krytyki Dudy o dzieciach urodzonych in vitro. Spot ten miał pogrążyć Dudę, przez co
miał sfolgować niezadowolenie społeczeństwa do Komorowskiego. Krytyka tego spotu spotkała się z oburzeniem
wszystkich środowisk, gdyż znano opinię Dudy na ten temat. On nigdy nie krytykuje a odpowiada merytorycznie i
kulturalnie na kontrowersyjne tematy. Wiele gazet proponowało wysłać Misia (Kamińskiego) do psychiatry. Nawet
premier Kopacz tak się rozzłościła na Kamińskiego, że pozostawiła go bez miejsca do kandydowania w jesiennych
wyborach do Sejmu. Premier Kopacz przyrzekła mu niegdyś, że mu odstąpi pierwsze miejsce w Radomiu gdyż sama
chcę się przenieść do Warszawy . Tymczasem Warszawa nie jest dla niej taka pewna i łaskawa, dlatego pozostanie w
Radomiu. Odpadły takie miasta jak: Lublin, Chełm, Łomża. A teraz jak się dowiedzieli w Tarnowie, że Misiu chce u
nich kandydować, zatrzasnęli bramy miasta dla przyjezdnych a przed Misiem w szczególności.
Wracając do zarzutów jakie były powodem odsunięcia Komorowskiego przez społeczeństwo od dalszego
kierowania Narodem Polskim. Były to kardynalne błędy przez niego zawinione : nie dał sobie nic powiedzieć,
odpowiadając, że nie będzie rozmawiał na ten temat, będąc pewnym swego zwycięstwa. Taka pewność siebie, jest
wyrazem pychy i razi ludzi. Otaczał się ludźmi o wątpliwym autorytecie w przeszłości, którzy mieli za zadanie krytykować
i kompromitować kontrkandydata na prezydenta Dudę. Np. zatrudniona była Jowita Kacik, która prowadziła
na Politechnice Wrocławskiej kursy w zakresie manipulacji w mediach oraz dyskredytacji wizerunku przeciwników.
Znana była w całej Polsce, gdyż „przyklejona” była do pleców Komorowskiego, podpowiadając mu co ma mówić i
jak się zachować, gdy stawiają mu trudne pytania. W sztabie prezydenta Komorowskiego zatrudniony był też prof.
Nałęcz, który był skompromitowany w 2005 r. prowadzoną nieudolną kampanią na prezydenta Cimoszewicza. Znany
jest z prorosyjskich poglądów i wypowiedzi w zamian za otrzymane luksusowe wczasy w Związku Radzieckim.
2
Sromotna klęska drużyny Bronisława Komorowskiego (ciąg dalszy ze str. 2-giej)
Współautorami klęski prezydenta Komorowskiego są także polscy generałowie, którzy 3 dni przed II turą
głosowania, zebrani w Klubie Generałów RP, zachęcają do głosowania na Komorowskiego. Wśród generałów, byli:
gen. Franciszek Puchała, jeden z planistów stanu wojennego, autor paszkwili krytykujący Ryszarda Kuklińskiego
gen. Roman Misztal, wieloletni szef komunistycznego wywiadu wojskowego, zwalczający opozycję demokratyczną
gen. Józef Użycki, Szef Sztabu Generalnego LWP, członek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON)
gen. Józef Baryła, członek WRON, członek Politbiura KC PZPR, autor książki „Marksizm i Leninizm naszą siłą”
gen. Józef Szewczyk – Naczelny Prokurator Wojskowy, w stanie wojennym domagał się najwyższych kar dla ucze-
-stników strajku w kopalni „Wujek”, a Ryszard Kukliński został skazany zaocznie na karę śmierci
gen. Mieczysław Michalik – Komendant Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego
gen. Zbigniew Nowak , wieloletni wiceminister Obrony Narodowej, zastępca gen. Wojciecha Jaruzelskiego
gen. Teodor Kufel, wieloletni szef bezpieki wojskowej, absolwent KGB w Moskwie, w czasach stalinowskich 1954 r
Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Poznaniu. Obecnie 95 letni gen. jest seniorem Klubu
gen. Bolesław Izydorczyk, były szef Wojskowych Służb Informacyjnych, jeden z bohaterów raportu weryfikacyjnego
WSI, oraz bohater książki dr hab. Sławomira Cenckiewicza: „Długie ramie Moskwy”.
Jak widzimy, kiedy jest zagrożenie dla prezydenta, najgorsze zło jakie pozostało po minionej Polsce Ludowej,
mobilizuje się, wzywa innych i staje w obronie swojego druha. Oj, ten apel generałów odebrał dużo głosów
Komorowskiemu i odsłonił sympatię zmurszałego systemu, do ustaleń okrągłego stołu.
Walka Komorowskiego z Bogiem
Wracając do kompletnie przegranej w drugiej turze wyborów prezydenta Komorowskiego w starciu z
Andrzejem Dudą, wiele osób zarzuca mu – mimo deklaracji Komorowskiego, że jest katolikiem, jego pierwsze
starcie po objęciu stanowiska prezydenta, – było starcie z Bogiem. To nie kto inny, – jak Komorowski, nie życzył
sobie krzyża, na Krakowskim Przedmieściu, jaki postawiło setki tysięcy rozżalonych mieszkańców Warszawy, przy
pałacu Namiestnikowskim, po tragicznej śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku.
Prezydent Komorowski wyprowadził krzyż spod pałacu Namiestnikowskiego, który jest siedzibą prezydentów
Polski. Przyszedł czas na wyprowadzenie Komorowskiego z siedziby prezydenckiej. Bóg jest miłosierny i pamięta.
Jak to się stało, że Komorowski wygrał z Dudą w San Francisco 60 do 40 ?
Wynik tego głosowania nie ma najmniejszego znaczenia w statystyce, ale jest rewelacją na skalę
światową. Jest też i miłą kropelką miodu na zbolałe serce byłego prezydenta Komorowskiego, że na dalekim
zachodzie (drugiej półkuli ziemskiej) ma drogich mu przyjaciół.
Nie jest to prawda do końca, chociaż wynik jest lepszy niż np. w Korei Północnej. Do tej definicji wrócę w przyszłej
lipcowej Naszej Gazetce. Wiadomym jest, że była silna propaganda, aby głosować na Brauna, którego punkt
widzenia został celowo wyolbrzymiony, aby zagrać na uczuciach antyżydowskich Polaków tu mieszkających.
W Polsce ten punkt widzenia (polski antysemityzm) nie odgrywa żadnej roli. Dowodem tego jest bardzo niskie
poparcie wyborców dla Grzegorza Brauna na prezydenta, – 0,83 procenta wszystkich głosujących w Polsce, jest
żenujące, mimo że w swoim spodzie wyborczym napisał (z grubej rury), iż Żydzi zrobili desant na Polskę. Liczył, iż
Polacy pamiętają 1945 rok, kiedy to Rosjanie przysłali z Rosji gotowy rząd dla Polski, w którym ponad 50% to Żydzi,
którzy przed wojną w Polsce należeli do komunistycznej partii. Byli gotową władzą rekomendowaną przez sowietów,
zajmując stanowiska w partii i w Służbie Bezpieczeństwa, w sądach, prokuraturze i bankach. Było to bardzo dawno.
Obecnie Żyd w Polsce nie jest dyskryminowany. Toteż kandydat Braun nie został dostrzeżony przez wyborców,
dlatego dostał tak mało głosów. Braun zarezerwował sobie w spodzie wyborczym, jeszcze jeden punkt, dość
ważny, ale dla wąskiej grupy Polaków, iż będzie dążył, – kiedy Polacy wybiorą go prezydentem, – aby Polacy
uchwalili i uznali „Chrystusa – Królem Polski”, tak jak Maryja Jego Matka została „Królową Polski”. Ten problem w
Polsce nie jest preferowany przez episkopat Polski, czy Radio Maryja. Kler na ten temat milczy. Tu w środowisku
emigracyjnym mówi się na ten temat trochę więcej . Ale to pozostaje bez znaczenia. Emigracja na całym świecie, a
szczególnie w USA, Kanadzie, Australii, głosowała na Dudę. Głosowanie na Brauna – odebrało głosy Dudzie.
Również i Komorowskiemu , ale procent różnicy między nimi malał i na tym Platformie właśnie zależało.
Więc może to była celowa zagrywka zwolenników Platformy z Polski ?
Kartą antyżydowską zagrał znany „gudłaj” propagandy antypisowskiej Tomasz Lis, redaktor”Newsweeka”
który, aby Dudę ośmieszyć, upokorzyć i poderwać mu wspaniałą opinię w polskim społeczeństwie, ujawnił, iż
Andrzej Duda jest żonaty, którego teściem jest krakowski Żyd, wprawdzie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i
poeta, który opisał niegdyś wierszem wydarzenia pogromu Żydów w Kielcach. Wydawało mu się, że mając Żyda –
teścia, notowania mu spadną. Tymczasem teściowa, nie ma korzeni żydowskich i jest przewspaniałą kobietą.
Bardzo Lisowi w tej propagandzie pomagał redaktor Gazety Wyborczej Adam Michnik. Niestety, społeczeństwo nie
zareagowało na tę informację, gdyż ogólnie jest znana historia Komorowskiego, który ma żonę Annę – Żydówkę, z
którą ma pięcioro dzieci. Choć to ukrywa to jednak fakt jest faktem i nie wpływa na notowania tych panów z tego
powodu. Lis został wezwany do sądu i oskarżony o rozpowszechnianie oszczerstw na temat córki Dudy. Musiał to
wszystko odwołać, publicznie przeprosic i ponieść koszta finansowe na cele społeczne .
Tak się skończyła walka Komorowskiego i jego posłusznych redaktorów z kontrkandydatem Andrzejem Dudą.
Nie ujmując zasług reżysera Grzegorza Brauna, można go jednak posądzić o antysemityzm jak również z wcześniejszych
wypowiedzi został zakwalifikowany jako przyjaciel Rosji. Ciekawe jego wypowiedzi zamieszczę innym razem.
3

Kalendarz wydarzeń Polonijnych – Północnej Kalifornii
czerwiec, lipiec , sierpień , wrzesień – 2015 r.
30.V. 2015 Festiwal Polski w Belmont. Występy Zespołów Tanecznych i Muzycznych. Różnorodność stoisk
jak również bardzo duży wybór artykułów konsumpcyjnych i napoi orzeźwiających. Organizatorem
był Kongres Polonii Amerykańskiej Północnej Kalifornii . Początek godz.11:00 Adres Festiwalu:
Twin Pines Park, Belmont, CA.94002.
7.VI. 2015 Boże Ciało – procesja polskiego Kościoła katolickiego w Martinez, po ulicach miasta do 4 ołtarzy
ustawionych w różnych punktach. 1-szy ołtarz na zewnątrz Kościoła im. Matki Bożej Patronki
Emigrantów . Organizacja tego ołtarza to parafianie w Martinez; 2-gi ołtarz przystroili parafianie
kościoła w San Leandro, trzeci ołtarz przygotowali harcerze i Szkoła Polska,4-tyołtarz był w kościele
św. Katarzyny Sieneńskiej . Mlodzież sypała kwiaty pod nogi kapłana niosącego monstrancje.
Początek procesji godz, 13:00 po mszy świętej w kościele parafialym.
14.VI.2015 Wiosenny Piknik EBPAA w Concord w Parku przy ul Cowell . Pikniki EBPAA każdorazowo zaczynają
się Mszą świętą Polową o godz. 10:00. Pikniki te, cieszą się bardzo dużą frekwencją. Toteż organizatorzy
czynią duże starania, aby nie zabrakło jedzenia i picia w ten upalny dzień. Jedzenie cieszy się
dużym powodzeniem, gdyż jest ono domowej roboty Jak również ciasto tez jest domowego wypieku.
Organizatorzy sprowadzili dużo polskiego piwa, które zawsze ma najwięcej zwolenników.
Atrakcją pikniku była duża figura geometryczna nadmuchiwana powietrzem . Cały czas oblegana
przez dzieci w której mieli raj. Dla dorosłych była loteria fantowa, którą dorośli rozkupili w ciągu
godziny, gdyż bilety były tanie a fanty do wygrania interesujące.
16.VIII 2015 Niedziela 4-rech rocznic i święta kościelnego: Matki Boskiej Zielnej; 1) „Cudu nad Wisłą”, 2)
Powstanie Warszawskie.3) Powstanie „Solidarności” 4) Dzień Wojska Polskiego.
Uroczysta Msza Swięta i po niej część artystyczna.
29.VIII.2015 5-ty Polski Festiwal w Martinez, na ulicach przyległych do Ośrodka EBPAA ul. Mellus 909
Sprzedaż różności na stołach: biżuterii, kosmetyków, obrazów, książek i innych wartościowych
przedmiotów.. Kuchnia i stoiska z żywnością, będą serwować polskie jedzenie domowej roboty,
jak również wspaniałe ciasta. Napoje chłodzące to polskie piwo : Żywiec, Okocim oraz sody.
Przed Festiwalem o godz. 9:30 odbędzie się bieg / marsz na 5 km. Koszt udziału w tej biegowej
uroczystości, wynosi dla młodzieży $ 10 a dla dorosłych $ 35,00 w tym zawodnik otrzymuje
specjalną koszulkę, oznakę numerową biegacza oraz Medal na wstążce. Wzięcie udziału w biegach
wymaga w tej dyscyplinie rejestracji przez pocztę przed biegiem na adres: EBPAA 5 km. Run
743 Greymont Cyrcle , CA 945 18 2830 , Concord
W związku z przyjazdem do USA papieża Franciszka we wrześniu 2015 r biskup Barber z Oakland, wspólnie z
diecezją organizują wyjazd pielgrzymki z Oakland na spotkanie z papieżem w Filadelfii, gdzie odbędzie się
World Meeting of Francilies, through our diecesan pilgrimage. Our Holy Father Pope Francis will celebrate a pope
Mass on Sunday, September 27. Nasz Ojciec Święty papiez Franciszek będzie celebrował Mszę Papieską w
niedziele 27 września 2015. Więcej informacji udziela diakon Cichoń z parafii w Martinez. Biuletyn kościelny
w szczegółach opisuje pielgrzymkę na spotkanie z papieżem.
–————————————————————————————————————————
Społecznie pracujący Parafianie Kościoła w Martinez zostali dostrzeżeni i nagrodzeni.
W majowej Naszej Gazetce wspomniałem o odznaczonych kilku osobach z naszego terenu, którzy swą
ofiarną pracą i bezinteresownym zaangażowaniem zostali dostrzeżeni i odznaczeni medalami w roku ubiegłym
i obecnym. Dotychczas nie publikowałem tego typu nagradzanie ludzi społecznie zaangażowanych, którzy przyczynili
się do rozwoju naszej polskiej społeczności , z dala od Ojczyzny – w emigracyjnym środowisku.
Po przyjeździe pierwszej, licznej „Solidarnościowej” emigracji z Polski, wyrosło już nowe pokolenie, które
wykształciło się tutaj, dostało pracę i kultywuje częstokroć polskie tradycje swoich rodziców.
Nie mamy się czego wstydzić, że zaprzepaściliśmy okres adaptacji za granicą, że nic nie zostawiliśmy dla pokolenia,
które po nas wyrosło. Nie czas i miejsce na pokazanie naszych osiągnięć, ale trzeba wiedzieć, że nasz wspólny
wysiłek został zauważony i nagrodzony w tamtym czasie. Aby nie przejść obojętnie obok tamtego okresu, warto
chociaż wspomnieć pewnych liderów nagrodzonych przez Polskie władze jak i przez inne autorytatywne organizacje
Pierwszym z nich był ks. Leszek Bartoszewski, którego inicjatywa i pełne podziwu zaangażowanie
w realizację zamierzonego celu, był zakup polskiego Kościoła wraz z Ośrodkiem ( w Martinez) na cele społeczne i
organizacyjne polskiej grupy etnicznej. Rząd Polski na Uchodźstwie w Londynie, nagrodził go odznaczeniem
państwowym. Odznaczenie to ks. Leszek ofiarował dla kościoła Matki Bożej Patronki Emigrantów w Martinez i
zostało zawieszone na tablicy wotywnej – słynącej z cudów w kościele w Martinez.
Ponieważ życie nasze – tu na emigracji – ofiarowaliśmy „łasce Boskiej’, wielu z nas poświęcało więcej
czasu i zaangażowania w sprawy kościoła, np. Zbigniew Matlakiewicz (był zakrystianinem) przygotowywanie
ołtarza do Mszy Św.), a Gabriel Michta ( był kościelnym) odpowiedzialny za zbieranie ofiary i
dostarczanie darów do ołtarza… Obaj panowie zostali nagrodzeni dużymi dyplomami (w oprawie) przez : Ojca
Świętego Jana Pawla II, który…udzielił całym sercem polskiego błogosławieństwa i obfitości łask Bożych – 1993 r
Kilka lat temu, wysokimi odznaczeniami państwowymi Krzyżami Kawalerskimi Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Pols
zostali odznaczeni Ryszard Urbaniak ( za rozwój polskiego Harcerstwa na emigracji) oraz
Gabriel Michta (za rozwój organizacji Polonijnych w środowisku Północnej Kalifornii.
W lipcowej Gazetce zamieszczę dalsze odznaczenia i dyplomy naszych Parafian, którzy otrzymali je za wzorową pracę społeczną.
6

K ALENDARZ W YDARZEŃ H ISTORYCZNYCH
CZERWIEC
1.VI.1926 Ignacy Mościcki został wybrany na prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej
2.VI.1897 Guglielmo Marconi odkrywca fal radiowych, uzyskał patent na radio.
2.VI.1979 Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski trwała do 10 czerwca 1979 r.
3.VI.1918 Anglia, Francja i Włochy wydały deklarację przywrócenia niepodległości Polski
3.VI.1939 W Warszawie otwarto Tor Wyścigów Konnych na Służewcu.
4.VI.1919 Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął 19 poprawkę do konstytucji gwarantującą kobietom prawo głosu
4.VI.1989 Chińskie wojska dokonały masakry studentów manifestujących od wielu dni na placu Tiananmen w Pekinie
5.VI.1947 Sekretarz stanu USA George Marshall przedstawił plan pomocy gospodarczej USA dla Europy tzw. plan Marshalla
5.VI.1968 W Los Angeles został postrzelony senator Robert Kennedy, kandydat na prezydenta (Demokrata). Później zmarł.
5.VI.1894 Wystawiono pierwszy raz „Panoramę Racławicką” we Lwowie., budząc zachwyt wśród zwiedzających.
6.VI.1944 Rozpoczęło się lądowanie aliantów w Normandii, największa operacja desantowa w dziejach ludzkości.
7.VI.1948 Prezydent Edward Benesz podał się do dymisji odmawiając podpisania konstytucji komunistycznej Czechosłowacji
7.VI.1966 Ronald Reagan został 33 gubernatorem Kalifornii.
8.VI.1946 W Londynie odbyła się Parada Zwycięstwa wojsk alianckich. Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie nie dopuszczono
9.VI.1898 Chiny wydzierżawiły na 99 lat Hongkong – Wielkiej Brytanii. Anglicy zwrócili Chinom Hongkong, ale odmieniony.
11.VI.2000 W Rynku Głównym w Krakowie, około 2 tys.trębaczy wykonało w południe Hejnał Mariacki bijąc rekord Guinessa
11.VI.1962 W Zatoce San Francisco doszło do ucieczki 3 więźniów ze znanego więzienia na wyspie Alcatraz.
11.VI.2001 Timothy Mc Veigh został stracony za przeprowadzenie zamachu na 9-cio piętrowy budynek federalny w Oklahoma
City w 19.IV.1995 roku przy pomocy ropy naftowej i nawozów azotowych. Zginęło 168 osób,
12,VI.1994 Została zamordowana Nicole Brown Simpson oraz jej kochanek. Rok później oskarżony o zabójstwo zawodnik futbolu
amerykańskiego O.J. Simpson został uniewinniony dzięki uruchomieniu dziesiątek milionów $ dla obrońców.
13.VI.1956 Po 72 letniej okupacji, wojska brytyjskie opuściły Kanał Sueski.
14.VI.1958 W Instytucie Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą (obecnie Instytut Energii Atomowej) uruchomiono
pierwszy w Polsce doświadczalny reaktor jądrowy „Ewa”.
15.VI.1904 Miał miejsce pożar na statku spacerowym „Generał Slocum” płynącym po East River w Nowym Jorku, który
spowodował śmierć około 1000 pasażerów, głównie dzieci.
15.VI.1752 Benjamin Franklin udowodnił, że piorun jest zjawiskiem elektrycznym.
15.VI.1940 Z polecenia niemieckich wojsk okupacyjnych w Polsce wybudowano obóz zagłady w Oświęcimiu.
16.VI.1963 Z kosmodromu Bajkonur (Kazachstan) wystartował Wastok 6 zWalentyną Tiereszkową, 1-szą kobietą w kosmosie
17.VI.1837 Charles Goodyear uzyskał patent na produkcję gumy.
17.VI.1834 W Paryżu ukazał się pierwodruk „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
19.VI.1961 Kuwejt uzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii.
19.VI.2000 W kontenerze ciężarówki wangielskim porcie Dover znaleziono 58 uduszonych nielegalnych chińskich emigrantów
19.VI.1912 W USA ustanowiono ośmiogodzinny dzień pracy.
19.VI.1964 Senator E. Kennedy został ciężko ranny w katastrofie lotniczej.
20.Vi.1877 Alexander Graham Bell zainstalował pierwszy na świecie telefon.
20.VI.1991 Niemiecki Bundestag przewagą 18 głosów, uchwalił przeniesienie stolicy z Bonn do Berlina.
21.VI.1898 Wyspa Guam stała się terytorium Stanów Zjednoczonych.
21.VI.2004 Amerykański Space Ship One jako pierwszy prywatny załogowy samolot kosmiczny odbył lot w kosmos.
22.VI.1792 Król Stanisław August Poniatowski ustanowił Order Virtuti Militari.
22.VI.1854 Uruchomienie pod wsią Bóbrka koło Krosna pierwszego na świecie szybu naftowego.
22.VI.1941 Rozpoczął się plan Barbarossa – niemiecki atak na ZSRR
24.VI. 972 Zwycięstwo władcy polskiego Mieszka I nad margrabią niemieckim Hodonem pod Cedynią.
25.VI.1170 Kanut VI został w wieku 7 lat koronowany na króla Danii.
25.VI.1876 Bitwa pod Little Big Horn pomiędzy plemionami Siuksów i Czejenów a oddziałem gen. G.A. Custera. W bitwie
wziął udział Szalony Koń, zwany przez Indian Siedzący Byk. Bitwa rozegrała się na Greasy Grass. Zginął Custer
25.VI.1991 Chorwacja i Słowenia proklamowały niepodległość od Jugosławii.
26.VI.1998 W Warszawie został zastrzelony Marek Papała, były komendant główny policji
26.VI.1945 W San Francisco została podpisana Karta Narodów Zjednoczonych przez 50 krajów. Krzesło Polski stało puste
gdyż nie przyjechał z Polski przedstawiciel (była tam organizacja rządu). Rubinstein odegrał hymn Polski .
27.VI.1978 Z kosmodromu Bajkonur wystrzelono Sojuz 30 z pierwszym polskim kosmonautą M. Hermaszewskim
27.VI.1959 Mieszkańcy Hawajów opowiedzieli się w referendum za dołączeniem się jako 50-ty stan do USA
28.VI.1960 Komunistyczne władze Kuby dokonały konfiskaty amerykańskich rafinerii naftowej zlokalizowanej na Kubie
28.VI.1997 Mike Tyson podczas pojedynku bokserskiego z Ewanderem Holyfieldem odgryzł mu kawałek ucha
29.VI.1624 Tatarzy najechali na rubieże Polski i zostali pod Martynowem pokonani przez Polaków
29.VI.1940 W Palmirach pod Warszawą dokonano egzekucji więźniów politycznych: Rataj,
29.VI.1976 Seszele uzyskały niepodległość od Wielkiej Brytanii.
30.VI.1794 W Paryżu została zgilotynowana polska księżniczka Rozalia Lubomirska
30.VI.1946 W Kielcach dokonano pogromu Żydów. Według danych zginęły 42 osoby a
kilkadziesiąt zostało rannych. 9 rzekomych sprawców tej zbrodni skazano na karę
śmierci. Inspiratorzy zajść do dziś nie zostali jawnie określeni i nie
zostali ujawnieni .
8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *